Rodzina to inwestycja. Zjazd Dużych Rodzin w Warszawie

Jak podkreślał Marek Dietl – prezes Giełdy Papierów Wartościowych – dyskusje o wsparciu dla rodzin koncentrują się na pomocy społecznej i ulgach podatkowych. Tymczasem lepiej byłoby wspierać rodziny w procesach inwestycyjnych, dających dzieciom perspektywę dobrej edukacji czy własnego mieszkania.

Czy duże rodziny w Polsce mają jakiekolwiek szanse, by nie tylko konsumować, ale też inwestować? Czy możliwa jest realizacja marzenia rodziców, by zapewnić edukację lub mieszkanie każdemu swojemu dziecku? Czy, by polepszyć perspektywę finansową polskich rodzin, warto konstruować rozwiązania systemowe?

Między innymi takie pytania padły podczas eksperckiej debaty, która miała miejsce podczas Plenerowego IX Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Warszawie w dniach 25-27 czerwca 2021 roku. Odbywał się on pod hasłem „Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość”, a jego organizatorem był Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Panel społeczno-ekonomiczny zorganizowano na Giełdzie Papierów Wartościowych, by podkreślić, że już sama rodzina jest najlepszą inwestycją jaką może poczynić człowiek, kształtującą nowe pokolenia. W zamyśle organizatorów, czyli Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” tegoroczna edycja miała uświadomić, że rodzina czerpiąca z tradycji jest inwestycją, wymaga inwestycji i pozwala inwestować po to, aby budować lepszą przyszłość nie tylko obecnego pokolenia kilkunasto – kilkulatków, ale nadaje kształt społeczeństwu i rozwoju na setki lat.

Pomysłodawcy Zjazdu podkreślają, że już dawno zauważyli, że nieproporcjonalnie mało uwagi poświęca się rodzinie, która jest podstawową komórką społeczną w stosunku do roli, jaką pełni. Zaniedbania te prowadzą prostą drogą do katastrofy demograficznej, która pociąga za sobą kryzys ekonomiczny, kulturowy, relacyjny, co w konsekwencji prowadzi do destrukcji społeczeństw i narodów.

Właśnie dlatego podczas Zjazdów organizowane są panele społeczno-ekonomiczne, wskazujące na najpilniejsze potrzeby rodzin i będące inspiracją dla ośrodków, mających wpływ na kształtowanie ustaw czy rozwiązań, wyrównujących szanse materialne, edukacyjne czy bytowe wielodzietnych.

Podczas tegorocznego panelu Marek Dietl – prezes zarządu polskiej Giełdy Papierów Wartościowych – podkreślił, że dyskusje wokół tego, jak wspierać rodziny, koncentrują się wokół dwóch tematów: pierwszy to pomoc społeczna, a drugi – ulgi podatkowe. Jego zdaniem korzystniejsze byłoby odwrócenie perspektywy finansowej i próba wzmocnienia rodzin w długoterminowych procesach inwestycyjnych, dających dzieciom perspektywę dobrej edukacji lub zdobycia własnego mieszkania.

Uczestnicząca w debacie Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreślała, że obecnie priorytetem jest ucieczka z pułapki demograficznej.

W dyskusji wziął również udział Łukasz Hardt z Rady Polityki Pieniężnej, który zwrócił uwagę, że duże rodziny w Polsce są niewspółmiernie obciążone podatkami konsumpcyjnymi, jak np. VAT, w stosunku do rodzin z mniejszą liczbą dzieci. Jest jeszcze ukryty podatek, który wszyscy płacimy – tym podatkiem jest inflacja, która w Polsce zmierza do 5%. Ten podatek znowu bardzo obciąża tych, którzy głównie konsumują, a nie inwestują, czyli wielodzietnych.

Prof. Marek Kośny z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreślał z kolei w swoim wystąpieniu, że proponowane przez rząd w programie Polski Ład rozwiązania podatkowe nie widzą rodziny. Zauważył, że singiel zarabiający 10 tysięcy złotych i ojciec rodziny, mający szóstkę dzieci i często niepracującą żonę, także zarabiający 10 tysięcy złotych, to nie są takie same przypadki.

Joanna Krupska, Przewodnicząca Rady Krajowej Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, skupiła się natomiast na tym, że prawem kobiety jest możliwość wychowywania dziecka do lat trzech i tu zadaniem państwa powinno być wspieranie, a nie zastępowanie poprzez nacisk na organizowanie zastępczej opieki.

Pełen zapis debaty dostępny jest na stronie www.3plus.pl i na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=uuiVWXlbquI&t=6443s

Plenerowy IX Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w swym programie miał również dwa wieczory wskazujące na bogactwo polskiej tradycji. Pierwszy zatytułowany „Małe Ojczyzny” z udziałem zespołu Polski Łan, drugi „Bezkresne bogactwo historii – Kresy", na którym wystąpił zespół Czeremszyna. Tradycyjnie odbyło się też mnóstwo warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zwiedzanie Warszawy, w tym Muzeum Powstania Warszawskiego czy Centrum Nauki Kopernik.

„Warsztaty z robotyki czy tworzenia gry multimedialnej w Centralnym Domu Technologii to jedna z wielu możliwości rozwoju nowych kompetencji u dzieci. Widzieliśmy jak uczestnicy naszych zajęć byli zafascynowani możliwościami, jakie daje nauka. Dzieci, które pochodzą z mniejszych miasteczek rozsianych po całej Polsce, rzadko mają możliwość zetknięcia się z nowymi technologiami. Dlatego cieszę się, że mogliśmy być częścią Zjazdu Dużych Rodzin i pokazać najmłodszym z różnych zakątków Polski choć fragment tej wiedzy, którą na codzień dzielimy się z uczestnikami naszych warsztatów w Centralnym Domu Technologii. Mam nadzieję, że wizyta w CDT utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że warto inwestować w siebie i w naukę” – mówi Anna Sokołowska, Dyrektorka Centralnego Domu Technologii.

W Centralnym Domu Technologii odbyły się warsztaty pt. „Zostań eko-mistrzem”, „Zrób swoją grę”, „Wyprawy robotów”, „Zaprojektuj szkołę marzeń”. Gościnne warsztaty dla dzieci i młodzieży odbywały się także w Hotelu Gromada, m.in. teatralne i stolarskie oraz w Muzeum Etnograficznym.

Plenerowy IX Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin organizowany przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Partnerem głównym wydarzenia jest Fundacja KGHM oraz Grupa Eurocash S.A. Partnerem strategicznym wydarzenia jest PKN ORLEN S.A. Partnerzy: PKO Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja PFR, Giełda Papierów Wartościowych S.A. Partnerzy medialni: Polskie Radio S.A., TVP3 Warszawa, Polska Agencja Prasowa, Katolicka Agencja In-formacyjna.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to stowarzyszenie, które od 2007 roku wpływa na pozytywny obraz dużych rodzin w Polsce i inicjuje działania zmierzające do sprawiedliwego traktowania rodzin wielodzietnych przez polski system prawny. W tym celu przeprowadza badania, przygotowuje raporty i analizy dotyczące potrzeb dużych rodzin w sferze ekonomicznej i społecznej. Współpracuje z ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, samorządami i gminami. W ramach swojej działalności prowadzi także m.in. linię wsparcia dla rodzin wielodzietnych, Akademię Talentów dla zdolnej młodzieży z dużych rodzin, warsztaty dotyczące komunikacji w rodzinie. Od 2017 r. związek obsługuje także rządowy program Karta Dużej Rodziny, m.in. poprzez aktywne pozyskiwanie nowych partnerów. Przyznaje także statuetki dla firm, osób i miast przyjaznych dużym rodzinom. Związek zrzesza ok. 7000 rodzin z całej Polski. Jest członkiem Europejskiej Federacji Dużych Rodzin (ELFAC) www.elfac.org.

Judyta Kruk, rl / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama