W Warszawie rozpoczyna się konferencja o ochronie nieletnich w Kościele

W Warszawie rozpoczyna się dziś międzynarodowa konferencja o ochronie nieletnich w Kościele. Biorą w niej udział przedstawiciele Stolicy Apostolskiej oraz reprezentanci Kościołów Europy Środkowo-Wschodniej. W programie znajduje się nabożeństwo pokutne, w którym uczestniczą osoby skrzywdzone.

W pierwszym dniu konferencji przewidziane jest wideoprzesłanie Ojca Świętego, a także przemówienia organizatorów, kard. Seána O’Malley’a oraz przewodniczącego episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego. Jednak nie mogło zabraknąć głosu ofiar wykorzystania, dlatego podczas wieczornego nabożeństwa pokutnego uczestnicy konferencji mają okazję wysłuchać ich świadectw. Mówi ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata episkopatu Polski do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży:

Konieczne jest głębokie nawrócenie

„Nie zmierzymy się z tematem wykorzystania seksualnego jeżeli nie będzie w nas głębokiego nawrócenia. Tego nawrócenia potrzebujemy w Kościele wszyscy, począwszy od wyższych przełożonych, od hierarchów, aż po szeregowych wiernych, ponieważ jesteśmy jednym organizmem, jedną wspólnotą. Ten pierwszy dzień rozpoczyna się od modlitwy pokutnej, podczas której wysłuchamy świadectw osób skrzywdzonych w Kościele – powiedział ks. Piotr Studnicki. – To jest ogromnie ważny moment. Konferencja rozpoczyna się od spotkania ze świadkami, z tymi, którzy doświadczyli krzywdy. Są to osoby, które mają odwagę, żeby o tej krzywdzie, ale także o tym, jak się mierzą z jej skutkami, opowiedzieć po latach. Jako Kościół mierzymy się także z problemem zaniedbań przełożonych, toczą się postępowania w stosunku do niektórych, zapadają decyzje Stolicy Apostolskiej. Myślę, że w tym kontekście, ta modlitwa pokutna, w której uczestniczą także przełożeni kościelni, ma swoją ogromną wymowę”.

Dla polskich katolików spotkanie jest okazją do poszerzenia percepcji, dostrzeżenia, że wokół nas również są kraje, w których Kościół zmaga się z dramatem wykorzystywania. „Tutaj możemy dzielić się naszymi doświadczeniami i naszymi błędami” – powiedział o. Adam Żak SJ, koordynator episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży.

To spotkanie ma szansę nas zbliżyć

„Ten wysiłek, który podejmujemy, który jest w Polsce zauważany, zostaje również upowszechniony, dzielimy się nim z naszymi sąsiadami. To wspaniała okazja do doświadczenia braterstwa, nie w klimacie sukcesu, ale naprawiania czegoś, co również we wspólnocie Kościoła, odkrywamy jako słabość – powiedział jezuita w rozmowie z papieską rozgłośnią. – To dzielenie się, jeśli chodzi o duchowieństwo i wiernych w Polsce, ma szansę zbliżyć nas z krajami i Kościołami w krajach ościennych, z którymi łączą nas trudne doświadczenia historyczne”.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama