Abp Skworc prosi o finansowe wsparcie poszkodowanych w eksplozji w Szopienicach

Abp Wiktor Skworc skierował do proboszczów i wiernych archidiecezji katowickiej ponowną prośbę o finansowe wsparcie poszkodowanych w związku z tragedią w parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach Szopienicach.

W swym „Dopowiedzeniu” do komunikatu odczytanego w kościołach archidiecezji katowickiej metropolita katowicki pisze:

„Po wysłuchaniu biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz proboszcza tej parafii informuję, iż poszkodowanym w eksplozji, którzy utracili cały swój dobytek, potrzebna jest finansowa pomoc.

Konieczna jest również pomoc, która umożliwi tamtejszej wspólnocie przywrócenie do funkcjonowania budynku kościoła. Z powodu wybuchu uszkodzone zostały w kościele wszystkie drzwi, szyby. Nie działa instalacja elektryczna. W tej chwili nie jest możliwe celebrowanie tam modlitw i nabożeństw, które zostało przeniesione do udostępnionej kaplicy.

Nie możemy być obojętni wobec tragedii, która spotkała naszych ochrzczonych braci i siostry przynależących do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, i dlatego zwracam się do wszystkich wspólnot parafialnych archidiecezji katowickiej z serdeczną prośbą o ich finansowe wsparcie.

Niech ofiary na ten cel będą zebrane przed naszymi kościołami przez parafialne zespoły Caritas po Mszach św. w jedną z najbliższych niedziel. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, na rachunek o numerze 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wspieram Szopienice”.

W imieniu poszkodowanych w tej tragedii przekazuję wszystkim darczyńcom szczere Bóg zapłać! za dar serca i proszę o ich dalsze modlitewne wspieranie”.

W piątek 27 stycznia doszło do wybuchu gazu w kamienicy przy ul. Bednorza w Katowicach Szopienicach. W wypadku zginęły dwie kobiety, inne osoby zostały ranne. Budynek szopienickiej plebanii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego nie nadaje się do użytkowania – mieszkańcy w jednej chwili stracili swój dom, a parafia - miejsce spotkań i pracy społecznej na rzecz osób potrzebujących.

gie, ks. rs / Katowice

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama