Edukacja, media, infrastruktura. Polonijne Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Jednym z wydarzeń XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu było Polonijne Forum Ekonomiczne, które odbyło się 6 września 2023 r. Naukowcy, politycy, dziennikarze, działacze oraz przedstawiciele instytucji wspierających Polonię, dyskutowali m.in. o edukacji, mediach oraz infrastrukturze, przyczyniającej się do dobrego funkcjonowania Polaków za granicą.

Polonijne Forum Ekonomiczne, podczas którego poruszane były ważne kwestie dot. życia i działalności Polaków, mieszkających poza granicami naszego kraju, odbyło się już po raz trzeci. Gospodarzem oraz moderatorem paneli dyskusyjnych był min. Jan Dziedziczak, sekretarz stanu oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

„Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest miejscem, gdzie spotyka się wielka polityka, wielki biznes, świat dziennikarski. Nie wyobrażamy sobie, żeby w tym miejscu nie pojawiła się także Polonia” – zaznaczył minister Jan Dziedziczak

Podczas panelu „Budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą – prezentacja i wnioski z wybranych projektów dofinansowanych ze środków KPRM” podkreślono m.in. odpowiedzialność, jaka spoczywa wśród Polaków za granicą do bycia ambasadorami polskości.

Trudności związane z przekazem medialnym, występujące głównie w krajach, gdzie ograniczony jest dostęp do demokracji, zostały omówione podczas panelu „Media polonijne jako kreator utrwalania polskiej tożsamości poza granicami kraju”. Minister Jan Dziedziczak zwrócił szczególną uwagę na misję przeciwdziałań skierowanych wobec szerzącej się rosyjskiej propagandy. „W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważny element naszej działalności jako Polaków za granicą” – podkreślił.

Panel „Edukacyjna oferta państwa polskiego dla młodzieży polonijnej” poświęcony był edukacji Polaków za granicą. Podczas rozmów podkreślono m.in. rolę szkół polonijnych w kształtowaniu więzów z Ojczyzną oraz uwrażliwianiu na polskość. Poruszono również kwestię zaangażowania młodych w działalność organizacji polonijnych oraz korzystania z nowoczesnych sposobów komunikacji. Ponadto, w wakacje 2024 r. odbędzie się I Festiwalu Młodzieży Polonijnej, w którego stworzenie zaangażowane są instytucje rządowe. Będzie to radosne wydarzenie przeznaczone dla młodych Polaków z całego świata.

W trakcie forum odbyła się również dyskusja, podczas której zaprezentowano wyniki badań (prowadzone przez Instytut Pokolenia) nad współczesną Polonią. Dzięki informacjom zebranym przez polskie placówki dyplomatyczne w 60 krajach, powstał raport, który może przyczynić się do utworzenia spersonalizowanych strategii wsparcia i metod współpracy pośród różnych środowisk polonijnych.

O inwestycjach: sposobie ich prowadzenia oraz związanych z nimi potrzebami, dyskutowano podczas panelu „Infrastruktura polonijna na świecie finansowana ze środków MSZ. Rezultaty i plany”.

Podczas forum odbyło się również wydarzenie specjalne w formie dyskusji z przedstawicielami rządów Armenii i Litwy, którzy wypowiadali się na temat polityki państw wobec swoich obywateli mieszkających za granicą.

Na koniec uczestnicy mogli wziąć udział w uroczystej gali, podczas której wręczona została Polonijna Nagroda Forum Ekonomicznego dla TVP Polonia.

Źródła: gov.pl, Polska360.org, Facebook

« 1 »

reklama

reklama

reklama