Elektroenergetyczna kondycja Polski i Europy

Czy bezpieczeństwo energetyczne jest możliwe? Fundacja Opoka zaprezentowała raport przygotowany na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Prezentacja raportu pt. „Warunki budowy stabilności bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie go od zmian otoczenia geopolitycznego. Zagrożenia i przyszłość" odbyła się 18 września 2023 r. w Warszawskiej Szkole Zarządzania.

Raport powstały na zlecenie Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) został stworzony przez Centrum Likwidacji Barier Biznesowych. Autorami raportu są: Wiesława Dróżdż, Sebastian Klaczyński oraz Hubert Staszewski.

Gospodarzem spotkania był Marek Sobisz, członek zarządu Fundacji Opoka. Raport został omówiony przez jednego z autorów, Sebastiana Klaczyńskiego, który od ponad 25 lat związany jest z rynkiem elektroenergetycznym. Aktualnie pełni funkcję Menedżera Rozwoju i Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakością w spółce giełdowej Elektrotim S.A.

Opisywany dokument skupia się na globalnej sytuacji w elektroenergetyce, ze szczególnym uwydatnieniem sytuacji panującej w Europie oraz Polsce. Autorzy podjęli się wypracowania rekomendacji ogólnych przemodelowania paradygmatu zarządzania Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, aby osiągnąć cel strategiczny jakim jest bezpieczeństwo energetyczne. Wypracowanie takiego planu było możliwe dzięki zestawieniu aktualnego rozkładu sił i biegunów geopolitycznych z globalnym rozkładem zasobności poszczególnych regionów w paliwa i surowce kopalne.

Raport stawia 5 głównych tez:

  • odwołanie do bezpieczeństwa energetycznego jako celu strategicznego transformacji;
  • osiągnięcie niezależności od otoczenia i celu klimatycznego jako działania wynikającego bezpośrednio z wdrożenia celu strategicznego;
  • intensyfikacja inwestycji w sieć przesyłową i dystrybucyjną łącznie z przemodelowaniem paradygmatu zarządzania KSE z wykorzystaniem synergii współdziałania operatorów i uczestników rynku energii (rozbudowa zdolności bilansowania systemu);
  • określenie nowych obszarów zagospodarowania zasobów nie wykorzystanych – np. zmiana statusu gazu CO2 z niepożądanego odpadu na surowiec (w połączeniu z produkcją wodoru);
  • opracowanie programów restrukturyzacji i zapewnienia bezpieczeństwa społecznego
    w obszarach wydobywczych poprzez rozwój inwestycji w obszarze zachowania zdolności wydobywczych paliw kopalnych jako rezerw strategicznych.

Autor podkreślił również, że osiągniecie celu strategicznego i celów pochodnych warunkowane jest maksymalnym wykorzystaniem synergii w ramach Unii Europejskiej. W raporcie możemy zobaczyć porównanie trzech skrajnych systemów elektroenergetycznych: Polski, Niemiec oraz Francji. Sebastian Klaczyński dodał, że „polityka europejska powinna wyznaczać wspólny cel strategiczny, ale poszczególne działania taktyczne i operacyjne powinny być dostosowane do każdego regionu, który ma swoją odrębną specyfikę. Z takiej różnorodności systemów można uzyskać pewnego rodzaju synergię”.

Partnerem Raportu jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama