Historia bez „Inki”, język polski bez „Pana Tadeusza”? Ostatnia okazja, by zgłosić uwagi

Poniedziałek 19 lutego to ostatni dzień, kiedy obywatele mogą wziąć udział w tzw. prekonsultacjach dotyczących tematów lekcji szkolnych. Uwagi można zgłaszać przez stronę internetową.

Kierowany przez Barbarę Nowacką resort zamierza wyciąć wiele tematów z podstaw programowych nauczania historii. Według planów, w klasie IV dzieci nie usłyszą o zwycięstwie grunwaldzkim, na lekcjach o XVII-wiecznych wojnach może się nie pojawiać wzmianka o o. Augustynie Kordeckim i Stefanie Czarnieckim, a na zajęciach poświęconych okresowi powojennemu uczniowie nie poznają postaci Danuty Siedzikówny, czyli „Inki”.

Uczniowie z klas V-VIII podczas lekcji o epoce napoleońskiej w ogóle nie zajmą się tematem Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego. Później nie będzie mowy o obronie Poczty Gdańskiej czy Warszawy w 1939 r. Wykreślono też konkretne przykłady zbrodni na Polakach (Palmiry, Katyń). Z lekcji dotyczących Polski powojennej znikają konkrety dotyczące instalowania w Polsce komunizmu (referendum, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) oraz nacisk na wzmiankę o Żołnierzach Wyklętych. Zupełnie wykreślony zostaje punkt o roli papieża Jana Pawła II w polskich przemianach.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Z lekcji języka polskiego zniknie wiele klasycznych lektur, w tym „Romeo i Julia” Williama Szekspira, duża część „Pana Tadeusza” i „Chłopów”, a także przypowieści biblijne.

O tym pisaliśmy tutaj.

Prekonsultacje, w których mogą brać udział wszyscy obywatele trwają do dziś (poniedziałek 19 lutego). Uwagi można zgłaszać poprzez stronę internetową rządu.

Źródło: gov.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama