Forum Katolicko-Prawosławne: zbrodnie w imię religii potępione

„Potępiamy zbrodnie, które zostały dokonane w imię religii” – to słowa z przesłania opublikowanego na zakończenie paryskich obrad Forum Katolicko-Prawosławnego.

Biskupi katoliccy i prawosławni biorący udział w Forum Katolicko-Prawosławnym w sposób jednoznaczny i bezapelacyjnie potępiają tych, którzy używają religii, aby usprawiedliwić przemoc i śmierć.

Przypominając akty terrorystyczne, które dotknęły Europę, uczestnicy Forum podkreślili, że w ten sposób nie chcą stygmatyzować samej religii muzułmańskiej, ale fakt, iż niektórzy terroryści usprawiedliwiają swoje działania, powołując się na święte teksty islamu. Zauważyli także, że aktów terrorystycznych dopuszczają się często młodzi ludzie wykluczeni społecznie, którzy w ten sposób wyrażają swoje niezadowolenie. Ponadto wezwali religijnych przywódców islamskich do czuwania nad tym, aby nie propagowano wśród ich współwyznawców wrogiego obrazu świata niemuzułańskiego.

W końcowym przesłaniu uczestnicy Forum wyrazili też solidarność z prześladowanymi chrześcijanami, którzy stali się obiektem aktów terrorystycznych szczególnie na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. „Europa środkowa i wschodnia –  czytamy w przesłaniu – zbyt długo cierpiała jarzmo ucisku, aby nie czuć solidarności z prześladowanymi dziś chrześcijanami”.

Forum Katolicko Prawosławne zostało zorganizowane przez Radę Konferencji Episkopatów Europy CCEE wspólnie z patriarchatem Konstantynopola w porozumieniu z Kościołami prawosławnymi obecnymi w Europie. Odbyło się  już po raz piąty z kolei, tym razem na temat: „Europa w obawie przed zagrożeniem fundamentalistycznego terroryzmu a wartość osoby i wolności religijnej”.

pp/ rv, sir

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama