Rzym: książka o komunistycznych prześladowaniach katolików

„Męczeństwo to powszechne znamię Kościoła zarówno kiedyś, jak i dzisiaj. Co roku zabijanych jest z nienawiści do wiary co najmniej sto tysięcy chrześcijan – tzn. jedenastu na godzinę, a jeden co pięć minut” – przypomniał kard. Angelo Amato.

Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych mówił o męczeństwie wyznawców Chrystusa wieczorem 8 marca b.r. na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim podczas prezentacji książki „Świadkowie wiary. Doświadczenia osobiste i zbiorowe katolików w Europie Środkowo-Wschodniej pod reżimem komunistycznym” („Testimoni della fede. Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista”).

Obszerny, liczący 1243 strony tom pod redakcją profesora tej rzymskiej uczelni ks. Jana Mikruta, pochodzącego z Podhala kapłana archidiecezji wiedeńskiej, ukazał się w języku włoskim w Weronie. Zawiera on opracowania kilkudziesięciu historyków i teologów z różnych krajów środkowoeuropejskich, poświęcone często męczeńskim świadkom wiary z tych terenów. Gdy chodzi o Polskę, są to m.in. kard. Stefan Wyszyński, bp Czesław Kaczmarek, abp Ignacy Tokarczuk, bł. ks. Jerzy Popiełuszko i św. Jan Paweł II. Wiele z tych postaci zostało wyniesionych do chwały ołtarzy. Stąd w prezentacji dzieła – na której obecni byli liczni duchowni i studenci z krajów tego regionu oraz dyplomaci reprezentujący je przy Stolicy Apostolskiej, w tym ambasador Polski Janusz Kotański – wziął udział szef dykasterii zajmującej się sprawami kanonizacyjnymi.

Kard. Amato przypomniał, że osobiście przewodniczył w imieniu Papieża beatyfikacjom kilkudziesięciu wspomnianych w książce osób, tak duchownych, jak i świeckich. Zwrócił uwagę, że męczennik umierając „nie złorzeczy, nie potępia, ale z miłością przebacza i modli się za swoich prześladowców”. Taka postawa zdumiewa, a czasem nawet nawraca tych, którzy są jej świadkami. „Mówić dziś o męczennikach to nie anachronizm – powiedział prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. – Dramatyczne wydarzenia zeszłego stulecia i początku obecnego potwierdzają głębokie znaczenie męczeństwa, będącego wyznaniem wiary, które zawsze towarzyszy Kościołowi Chrystusowemu”. Kard. Amato przypomniał ubiegłoroczną śmierć z rąk islamistów ks. Jaquesa Hamela we Francji i czterech sióstr Misjonarek Miłości w Jemenie. Wskazał, że oprócz terenów pod kontrolą tzw. Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii prześladowania cierpią obecnie najbardziej chrześcijanie Nigerii, Indii, Korei Północnej, Somalii, Pakistanu, a także Cypru.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama