Australia: procesja ekumeniczna

Ulicami Melbourne przeszła procesja ekumeniczna. Jest ona organizowana w tym drugim co do wielkości mieście Australii już od kilkunastu lat.

O jej sprawny przebieg i piękną oprawę dba skupiające przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich Wspólne Stowarzyszenie Maryjne.

Tegoroczne wydarzenie ekumeniczne, zwane „Przechadzką z Maryją”, zgromadziło ponad 2 tys. uczestników. Rozpoczęło się 26 marca w katolickiej katedrze św. Patryka Eucharystią sprawowaną przez biskupa pomocniczego Melbourne Petera Elliotta. Brali w niej udział również przedstawiciele innych wyznań na czele z anglikańskim biskupem Philipem Hugginsem.

Po liturgii zebrani przeszli między drapaczami chmur biznesowej części miasta do katedry anglikańskiej św. Pawła. Nieśli ze sobą pokaźnych rozmiarów figurę Matki Bożej z Walsingham, a także liczne ikony i obrazy przedstawiające Najświętszą Pannę. Część wielokulturowego tłumu pielgrzymów ubrana była w stroje charakterystyczne dla różnych narodów i regionów świata.

Tę wyjątkową, wielokulturową procesję zwieńczyło okolicznościowe nabożeństwo ekumeniczne sprawowane w katedrze anglikańskiej. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy australijskiego stanu Victoria wywodzą się z blisko 200 krajów, mówią 260 językami i przynależą do ponad 130 grup wyznaniowych.

L. Gęsiak SJ, Melbourne / rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama