Dziś mija 12 rocznica odejścia św. Jana Pawła II

Odchodząc z tego świata Jan Paweł II pokazał, że ludzkie życie nie kończy się wraz ze śmiercią – zwrócił uwagę bp Marek Solarczyk wprowadzając wczoraj relikwie świętego do kościoła św. Mikołaja w Dobrem koło Mińska Mazowieckiego.

Przywołując w czasie mszy św. postać św. Jana Pawła II bp Solarczyk podkreślił wartość papieskiego nauczania. – Nie wystarczy zatrzymać się tylko na wspomnieniach, naszym obowiązkiem jest przede wszystkim poznać nauczanie Ojca Świętego, a więc jego encykliki, adhortacje, listy, homilie i podjąć staranie by je zacząć wypełniać. Zwłaszcza jego słowa, które wypowiedział w czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny to swoisty testament, który zostawił nam Polakom - podkreślił duchowny.

Zwrócił uwagę, że kolejna rocznica odejścia św. Jana Pawła II to również pytanie o nasz stosunek do Boga. - Mówiąc, że on przeszedł do 'Domu Ojca' nie zapominajmy, że my również zmierzamy w tym samym kierunku, że ludzkie istnienie nie kończy wraz ze śmiercią. Warto zatem zastanowić się: Jak wygląda nasze życie? Kim dla nas jest Bóg? Czy rzeczywiście pragniemy się z Nim spotkać? Czy tęsknimy za Chrystusem? i w końcu - Czy traktujemy Boga jako naszego Ojca? - zachęcał do refleksji bp Solarczyk.

Przypomniał, że świętość którą osiągnął Jan Paweł II jest powołaniem każdego chrześcijanina. - Bez niej trudno mówić o tajemnicy nieba, a więc tego co nazywamy szczęściem wiecznym - powiedział duchowny.

Aby uczcić godzinę odejścia papieża, przed pomnikiem upamiętniającym osobę św. Jana Pawła II złożono kwiaty.

mag / Warszawa
« 1 »

reklama

reklama