Sri Lanka: Caritas za pokojowym współistnieniem międzyreligijnym

Caritas Kolombo od 2 lat organizuje spotkania międzyreligijne celem wspierania harmonii między różnymi wyznaniami.

„Chociaż w wydarzeniu tym wzięło udział mniej ludzi niż w jego poprzednich edycjach, to jednak zostało usłyszane nasze przesłanie, że pokojowe współistnienie etniczne i religijne jest w tym momencie najważniejszą sprawą w naszym kraju. Wyzwaniem na dziś jest budowanie pokojowego państwa” – powiedział dyrektor diecezjalnej Seth Sarana-Caritas stolicy Sri Lanki, Kolombo. Odniósł się w ten sposób do inicjatywy tej organizacji, mającej na celu wspieranie pojednania w tym wieloetnicznym i wieloreligijnym kraju. Wzięli w nim udział przedstawiciele Kościoła katolickiego oraz muzułmanie, buddyści i hinduiści. Uczestnicy wydarzenia spotkali się w świątyni buddyjskiej, gdzie podpisali wezwanie do pokojowego współistnienia różnych grup religijnych w tym kraju. Odwiedzili potem inne miejsca kultu, należące do poszczególnych religii i zbierali pod nim podpisy.

„Musimy przezwyciężyć przemoc, do jakiej dochodzi w różnych częściach Sri Lanki w imię religii i przynależności do danej grupy etnicznej; musimy pokazać, że możemy żyć w naszym kraju jak jedna rodzina” – powiedział przedstawiciel buddystów. Reprezentant muzułmanów dodał, że trzeba dążyć do jedności, co pomoże ludziom akceptować wszystkie religie i grupy etniczne, myśląc o nich w taki sposób, jakby chodziło o jedną i tę samą rzeczywistość.

W Sri Lance przez prawie 30 lat toczyła się wojna domowa między Tamilami i Syngalezami, którą ukazywano jako walkę hinduistów z buddystami. Nie brak również napięć między innymi grupami integrystycznymi. Natomiast Caritas Kolombo od 2 lat organizuje spotkania międzyreligijne celem wspierania harmonii między różnymi wyznaniami.

pp/rv, asianews

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama