Buenos Aires: pierwszy synod diecezjalny

Archidiecezja Beunos Aires po raz pierwszy w swej niemal 400-letniej historii przeżywać będzie synod diecezjalny. Zwołał go jej arcybiskup kard. Mario Poli.

Wcześniej, przez ponad 15 lat kierował nią kard. Jorge Bergolio, aktualny Papież.

Kard. Poli przyznaje, że do zwołania synodu zainspirował go sam Ojciec Święty, kiedy w 2015 r. wygłosił przemówienie na temat potrzeby powrotu do praktyki synodalnej również na szczeblu lokalnym.

Metropolita Buenos Aires, który z wykształcenia jest historykiem, przypomina, że Kościół w Ameryce Łacińskiej ma piękną tradycję synodów po Soborze Trydenckim. Jest ona związana z postacią św. Turybiusza de Mogrovejo, arcybiskupa Limy, który zwoływał synody na rozległym terytorium misyjnym. Jeśli on mógł zorganizować w tamtej epoce aż 14 synodów, to sądzę, że i nam, po 400 latach należy się ten jeden – powiedział kard. Poli.

Synod w Buenos Aires potrwa trzy lata. Pierwszy rok jest poświęcony konsultacjom, zarówno wśród katolików praktykujących, jak i tych, którzy oddalili się od Kościoła. Zgromadzone w ten sposób materiały zostaną poddane pod dyskusję. I w końcu w roku 2019 Zespół Animacji Synodalnej wypracuje deklaracje i dekrety, które zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez arcybiskupa. Kard. Poli przyznaje, że synod w jego diecezji nie będzie wydarzeniem łatwym. Mieszkańcy Buenos Aires są bowiem znani ze swej skłonności do zażartych dyskusji i sporów. Wszystko to będzie trzeba przezwyciężyć dialogiem i chrześcijańską miłością – dodaje metropolita argentyńskiej stolicy.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama