Franciszek: niech przykład Jana Pawła II będzie zachętą do świadectwa i służby

Dziś przypada 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z tej okazji jednej z ulic w Kijowie nadano imię św. Jana Pawła II.

Wyrażając swe uznanie dla tej inicjatywy Franciszek życzy, aby przykład niezapomnianego Papieża, jak i jego nauczanie były zachętą do postępowania z radością po drodze chrześcijańskiego świadectwa i służby bliźniemu.

Kijowską uroczystość poprzedziła Msza w rzymskokatolickim kościele św. Mikołaja, którą celebrowali zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego abp Światosław Szweczuk oraz ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji kijowsko-żytomierskiej bp Witalij Krywicki.

Postać Jana Pawła II w ostatnim czasie została na Ukrainie w szczególny sposób przypomniana przez abp Światosława Szewczuka, który ogłosił go podczas swojej ubiegłotygodniowej wizyty w Watykanie patronem pojednania polsko-ukraińskiego. Greckokatolicki hierarcha życzył mieszkańcom Kijowa, aby by nie tylko chodzili ulicą imienia Jana Pawła II, ale podążali drogą, która prowadzi do jedności i zgody pomiędzy narodami. W takcie uroczystości odczytano także list, który w imieniu papieża Franciszka skierował do jej uczestników watykański sekretarz stanu, kard. Pietro Parolin. „Niech wstawiennictwo i przykład św. Jana Pawła II – pisze kardynał Parolin, staną się znaczącym impulsem, dla solidarnej, zjednoczonej i harmonijnej Ukrainy, która akceptuje różnorodność myślenia oraz aktywnie i uczciwie buduje wspólny dobrobyt.”

Tego samego dnia w Wyższym Instytucie Nauk Religijnych prowadzonym w Kijowie przez dominikanów, otwarto wizytę fotograficzną pod tytułem „Papież wolności.” Ukazuje ona wpływ Papieża Polaka na odzyskanie niepodległości przez narody byłego imperium sowieckiego. Wystawa pokazywana będzie także w Fastowie, Berdyczowie i Żytomierzu.

ks. M. Krawiec SSP /Kijów/Ukraina

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama