Jan Paweł II i Ronald Reagan zawdzięczali swoje ocalenie Fatimie

O znaczeniu objawień fatimskich dla obalenia komunizmu oraz ocaleniu przez Matkę Bożą nie tylko papieża – św. Jana Pawła II, ale także prezydenta USA Ronalda Reagana napisał w swojej najnowszej książce Paul Kengor.

Nosi ona tytuł „A Pope and a President: John Paul II, Ronald Reagan and the Extraordinary Untold Story of the 20th Centry” [Papież i Prezydent; Jan Paweł II, Ronald Reagan - nieopowiedziana historia 20 wieku]. O przyczynach, które skłoniły go do napisania tego liczącego 616 stron dzieła Kengor opowiedział katolickiemu tygodnikowi „National Catholic Register”.

„Pisałem ją przez lata sięgając w archiwum FOIA (Freedom of Information Acts) do najnowszych odtajnionych dokumentów dotyczących relacji Jana Pawła II z Ronaldem Reageanem przed 2000 r. Przestudiowałem też niezliczoną ilość dokumentów z Reagan Library, a także wiele informacji ze źródeł rosyjskich. Stanąłem przed przytłaczającym ogromem zła - w pewnym momencie już sam nie wiedziałem, gdzie należałoby zakończy jego eksponowanie. Czytelnicy zapewne doświadczą tego samego, co pisarz: znajdą miejsca, które podniosą ich na duchu i zarazem zetkną się z czymś w rodzaju „choroby”, w efekcie zderzenia się z „kolosalnym złem”… Ci dwaj ludzie jednak zdecydowali się na walkę z bestią opierając się tylko na krzyżu” - wyznał Kengor.

Na pytanie dlaczego użył w tytule określenia „nieopowiedziana historia 20 wieku?” autor wyjaśnił: „Historia 20 wieku to historia wojny z ateistycznym komunizmem, który rozpoczął się w bolszewickiej Rosji w 1917 r. i którego dotyczyły objawienia w Fatimie. Trwała wojna o doniosłym znaczeniu, która zakończyła się rozwiązaniem pokojowym – a zawdzięczamy to właśnie Janowi Pawłowi II i Ronaldowi Reaganowi…Obydwaj przeżyli próbę zamachu na ich życie, prawie w tym samym czasie w maju 1981 r. I kiedy spotkali się wreszcie w czerwcu 1982 r. obydwaj mówili o „cudownym ocaleniu” ich życia. Obydwaj sądzili i wyrazili to słowami, że „Bóg ocalił ich życie, aby doprowadzić do położenia kresu sowieckiemu komunizmowi i uwolnić ludzi żyjących za żelazną kurtyną”.

Autor zaznaczył, że Reagan był zainteresowany objawieniami w Fatimie.

„To najbardziej intrygujące aspekty moich poszukiwań. Po pierwsze, R. Reagan oraz jego dwaj współpracownicy – irlandzcy katolicy Bill Casey i Bill Clark cały czas sądzili, że za usiłowaniem zabicia Papieża stały służby sowieckie. To przekonanie opierali na supertajnych materiałach CIA, które nigdy nie ukazały się publicznie. Wiedzieli, że rozkaz zabójstwa wyszedł ze strony GRU (wywiad wojskowy). Papież z kolei opierał się na objawieniach fatimskich. Co mnie najbardziej zafascynowało - przekopując się przez tony dokumentów - to mało znany fakt, że prezydent był także zainteresowany objawieniami w Fatimie.

W maju 1985 w swoim przemówieniu w Portugalii mówił on otwarcie o Maryi i o dzieciach z Fatimy: „kiedy spotkałem się z Janem Pawłem, powiedziałem mu, iż uważam, że w prostocie tych dzieci jest więcej mocy niż w wielkich armiach i w wielkich (politykach) tego świata”. Pojawiły się tu mało znane nawet katolikom fakty: Reagan był zainteresowany także objawieniami w Medjugorie. Z kolei w czasie jego pogrzebu w katedrze w Waszyngtonie w czerwcu 2004, nie mogłem opanować swojego wzruszenia gdy usłyszałem tam pieśń Ave Maria. Jak wyznała mi potem jego żona, „Ronald sam wybrał tę pieśń na swój pogrzeb gdy jeszcze był na tyle zdrowy, przed zapadnięciem na chorobę Alzheimera”.

Inną, nie mniej ważną postacią w walce z komunizmem – obok papieża, prezydenta i Maryi - był moim zdaniem biskup Fulton Sheen. To prorok, którego Bóg powołał wówczas w Ameryce i postawił właśnie na drodze życia Ronalda Reagana” - uważa Paul Gengor.

Paul Gengor, urodzony w 1966 r. biograf Ronalda Reagana oraz autor książek poświęconych komunizmowi, jest profesorem w Grove City College w Pensylwanii. Wykłada tam nauki polityczne. Jego najnowsza książka ukazała się w wydawnictwie Burns and Noble. Podkreśla swoja przynależność do Kościoła katolickiego, używając często wyrażenia „my katolicy”.

o.pj (KAI) / Irondale, AL, USA

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama