Latynoamerykański Kościół bliski ofiar wyniszczającej gospodarki

W stolicy Brazylii trwa spotkanie przedstawicieli 35 wspólnot i wiosek z ośmiu krajów Ameryki Łacińskiej, które padły ofiarą ekspansywnej działalności wydobywczej prowadzonej na ich terenach.

Zostało ono zorganizowane przez brazylijski episkopat we współpracy z Radą Biskupów Ameryki Łacińskiej (CELAM).

Celem spotkania jest wypracowanie wspólnej strategii w obronie osób, wspólnot i ich terytoriów, które padły ofiarą niszczycielskiej działalności firm wydobywczych.

Zdaniem pracującego w Amazonii kombonianina, ks. Dario Bossiego wiele krajów Ameryki Łaciński uchwaliło bardzo płynne prawo dotyczące środowiska naturalnego. Niejednokrotknie prowadzi to do pogwałcenia praw mniejszości i wspólnot tradycyjnych, tubylczych, które zamieszkują tereny, gdzie prowadzi się ekspansywną gospodarkę wydobywczą. Efektem takiej działalności jest zanieczyszczenie środowiska, wody, ziemi, wylesienia i zmuszanie mieszkańców tych ziem  do przeprowadzki w inne miejsca. Znane są także przypadki morodowania tubylców, którzy chcą bronić swojej ziemi. Stąd potrzeba wspólnego działania na rzecz ofiar.

Także dzięki staraniom Kościoła następuje powolna zmiana na lepsze prowadząca do większego szacunku dla tubylców i środowiska naturalnego – mówi ks. Bossi.

- Bez wątpienia na poziomie politycznym jest dyskutowany sposób pozyskiwania zasobów naturalnych, a Kościół dojrzewa w wyrażaniu swojego zdania na ten temat. Na pewno encyklika «Laudato sí» wniosła tutaj swój wkład – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Bossi. – Także specjalny synod dotyczący Amazonii i wypracowany dokument wyraźnie wskazują na agresywną działalność na tych terytoriach, tak jakby nasza planeta miała mieć nieograniczony zasób dóbr. W niektórych sytuacjach wpływ Kościoła na rządy przyniósł żądany skutek, jak na przykład w wypadku Salwadoru, w którym po dziesiątkach lat manifestacji i protestów, Kościół doprowadził do uchwalenia prawa eliminującego wydobycie rud metali na terenie całego kraju. Ten przykład wskazuje, że jest możliwe tworzenie gospodarki, która nie jest tak bardzo uzależniona od wydobycia minerałów.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama