Ukraina: odpust w narodowym sanktuarium w Berdyczowie

W Berdyczowie na Ukrainie zakończyły się dwudniowe uroczystości w narodowym sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej – Patronki Ukrainy.

Doroczny odpust w Berdyczowie jest największą tego typu uroczystością na Ukrainie i gromadzi licznych pielgrzymów z całego kraju.

Tegoroczne uroczystości odpustowe w Berdyczowie przebiegały pod hasłem „Ukraino, oto twoja Matka”. Wzięli w nich liczny udział pielgrzymi, spośród których wielu przybyło w pieszych pielgrzymkach. Berdyczowski odpust rozpoczął się już w sobotę Mszą św., której przewodniczył ordynariusz kijowsko-żytomierski bp Vitalij Krywicki, a zakończył niedzielną sumą odpustową, którą celebrował przybyły z Włoch,, abp Renato Boccardo, ordynariusz diecezji Spoleto-Nursja. Szczególny charakter miało nocne czuwanie modlitewne, które przed cudownym obrazem Matki Bożej Berdyczowskiej prowadziły poszczególne diecezje rzymskokatolickie z terenu Ukrainy.

Kult Matki Bożej Berdyczowskiej sięga XVII w., kiedy to wojewoda kijowski Jan Tyszkiewicz ufundował klasztor karmelitów bosych, a do kościoła sprowadził obraz Matki Bożej Śnieżnej – Salus Populi Romani. W okresie międzywojennym Berdyczów znalazł się na terytorium Związku Radzieckiego. Władze komunistyczne zamknęły kościół, doprowadzając go do ruiny. Jego odbudowa rozpoczęła się w 1991 r. wraz z powstaniem niepodległej Ukrainy.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama