Prezydent Albanii odnosi się do papieskiego orędzia na Światowy Dzień Pokoju

W Albanii na Uniwersytecie Katolickim Matki Bożej Dobrej Rady odbyła się konferencja poświęcona papieskiemu orędziu na Światowy Dzień Pokoju.

W spotkaniu oprócz studentów, udział wzięli nuncjusz apostolski, biskupi, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, politycy oraz prezydent Albanii Ilir Meta.

Albania przez wiele lat była dotknięta bezwzględną dyktaturą i terrorem. W tym kraju nadal brakuje kultury politycznej i wiary, że polityka może służyć człowiekowi. Polityka kojarzy się z układami, korupcją i despotyczną władzą. Podczas spotkania przypomniano, że polityka powinna być przede wszystkim sztuką rządzenia i służbą człowiekowi. Polityka musi być oparta na moralności i sprawiedliwości. Głównym zadaniem polityki jest troska o dobro obywateli i pokój na świecie. Pokój to nie równowaga między groźbą i strachem, ale to wartość, o którą trzeba zabiegać. Trzeba mieć nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do budowaniu kraju w oparciu o pokój i sprawiedliwość.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama