Wielki Piątek w Kościele greckokatolickim

W Kościele greckokatolickim przypada dziś Wielki Piątek. Tak jak w Kościele rzymskokatolickim, to dzień, w którym nie sprawuje się Mszy św.

Wierni gromadzą się na nabożeństwach, podczas których w procesji niesiona jest płaszczenica – ikona wizerunkiem ciała Jezusa po Jego śmierci, owiniętego w płótno.

W liturgii Kościoła greckokatolickiego w czasie całego Wielkiego Postu Msze święte odprawiane są tylko w soboty i niedziele, natomiast w środy i piątki odbywa się Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów, podczas której można przyjąć komunię św. Odprawiana jest ona również w Wielkim Tygodniu od poniedziałku do środy. W pozostałe dni Wielkiego Postu odprawiane są inne nabożeństwa pokutne. 

– Wielki Piątek to dzień wyciszenia, głębokiej modlitwy. We wszystkich świątyniach przygotowuje się Grób Pański, do którego wieczorem zostaje złożona płaszczenica, którą możemy porównać do Całunu Turyńskiego, na którym jest odbite martwe ciało Chrystusa. Jest to liturgia, w której wierni uczestniczą bardzo licznie i bardzo ją przeżywają – mówi KAI abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolickiego. 

– Płaszczenica jest obnoszona dookoła świątyni, później położona do grobu i każdy wierny podchodzi do niej na kolanach i całuje ją. Każdy powinien wzbudzić w sobie żal za grzechy i mieć świadomość, że ja przyczyniłem się do tego, że Chrystus jest krzyżowany i za nas umiera – opowiada abp Popowicz. 

Po Nieszporach do późnych godzin, a w niektórych cerkwiach przez całą noc, prowadzona jest adoracja.

W tym roku grekokatolicy będą świętować Wielkanoc 28 kwietnia.

W Polsce Kościół greckokatolicki tworzą dwie eparchie (diecezje): archidiecezja przemysko-warszawska, którą kieruje abp Eugeniusz Popowicz i diecezja wrocławsko-gdańska pod przewodnictwem bp. Włodzimierza Juszczaka. Kościół ten jest w jedności z papieżem i uznaje jego prymat. 

pab / Przemyśl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao