O. Patton wyraża niepokój i nadzieję na powrót pielgrzymów

Ofiary zebrane w kościołach całego świata zostaną przekazane Kustodii Ziemi Świętej na utrzymanie miejsc upamiętniających życie Chrystusa oraz na potrzeby chrześcijan zamieszkujących te tereny.

„To oni są «żywymi kamieniami Ziemi Świętej». Wszyscy chrześcijanie na świecie są szczególnie związani z miejscem, gdzie zrodziła się nasza wiara” – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Francesco Patton, Kustosz Ziemi Świętej.

Od początku pandemii w Ziemi Świętej nie ma pielgrzymów. „To sprawia, że żyjący tam chrześcijanie czują się nie tylko odizolowani od reszty świata, ale również od pozostałej części wspólnoty wierzących” – zauważa franciszkanin. Pielgrzymi kochający Ziemię Świętą zawsze byli narzędziem Opatrzności Bożej utrzymującym przy życiu chrześcijan w tym regionie, co pozwalało im na pełnienie misji.

Środki z corocznej zbiórki zostaną przeznaczane na utrzymanie około 300 zakonników, którzy posługują w Kustodii Ziemi Świętej, będą użyte do utrzymania i konserwacji sanktuariów, następnie wesprą działalność duszpasterską ok. 30 parafii prowadzonych w Izraelu, Palestynie, Syrii i w Libanie. Zostaną również przeznaczone na działalność społeczną, szczególnie na potrzeby ok. 15 szkół Ziemi Świętej, do których uczęszcza ponad 10 tys. uczniów. Środki ze zbiórki będą również stanowiły wsparcie dla budowy oraz wyposażenia domów i mieszkań dla chrześcijan, co pozwoli im pozostać na miejscu, bez konieczności emigracji.

- Brak pielgrzymów stwarza problem dla nas, ale także dla chrześcijan, którzy pracują w sektorze pielgrzymkowym, dla tych, którzy pracują w naszych domach, ale także tych, którzy pracują w różnych hotelach i domach dla gości, które zazwyczaj przyjmują pielgrzymów – podkreślił o. Patton. – Problemy mają lokalni rzemieślnicy i producenci pamiętek z drzewa oliwnego np. w rejonie Betlejem, pięknych i cenionych przez pielgrzymów. Trudności doświadczają ci, którzy pracują jako przewodnicy turystyczni, czyli przede wszystkim lokalna wspólnota chrześcijańska w Palestynie, szczególnie mieszkający wokół sanktuariów przeżywają wraz z nami skutki kryzysu, który generuje ogromnie straty. Dlatego mamy nadzieję, że pielgrzymi powrócą szybko, ponieważ w ten sposób również chrześcijanie powrócą do życia dzięki swojej pracy, czyli w najbardziej godny sposób.

Aby usprawnić zbiórkę niezbędnych środków na utrzymanie miejsc świętych uruchomiono także możliwość wpłaty online. Trzeba wejść strony Kustodii Ziemi Świętej, gdzie znajduje się dział dotyczący wpłat online. Szczegóły można znaleźć pod adresem www.colettavenerdisanto.it.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama