Jak skutecznie przekazywać dzieciom wiarę? Rady św. Edyty Stein

Św. Edyta Stein podkreśla, że młode umysły i serca będą skutecznie formowane w wierze tylko wtedy, „gdy ludzie, którzy wprowadzają dzieci w tajemnice, sami są nimi przeniknięci i ich życie jest przez nie kształtowane” – czytamy na łamach National Catholic Register.

W jednym z esejów ze zbioru „Eseje o kobiecie” św. Edyta Stein wyjaśnia, jak kształcić i wychowywać dzieci w wierze katolickiej. Stein pragnie, aby dziecko było prowadzone do „wniknięcia w tajemnicę wiary” całą swoją osobą z „intelektualnym rozpoznaniem” i „dobrowolnym przyjęciem przez wolę”. Podkreśla jak ważne jest, aby osoby, które przekazując wiarę dzieciom, same naprawdę nią żyły.

Św. Edyta Stein tłumaczy, że poprzez chrzest, „łaska w dziecku jest jak ukryty mały płomień, który musi być starannie pielęgnowany”. Dodaje także, jak ważne jest chronienie tego płomienia. „Chronić życie łaski oznacza bronić go przed wszelkimi wpływami, które mogłyby je zgasić. A są nimi m.in. utrata wiary lub grzech” – zauważa.

Edyta Stein zwraca uwagę na znaczenie modlitwy za dziecko oraz szczególne powierzenie pociechy „opiece Matki Bożej”. Podkreśla również, jak ważne jest, aby dzieci uczyły się od swoich rodziców i nauczycieli budowania silnej relacji z Bogiem, która będzie trwać, nawet gdy z zewnątrz przyjdą niespodziewane próby.

Według Stein bardzo ważne jest zapoznawanie dziecka z Pismem świętym. Historie z Biblii „wywierają głębokie wrażenie na młodzieńczej wyobraźni we wczesnych latach szkolnych”. Dodaje również, że każda historia zaprasza dzieci do głębi teologicznej prawdy, np. ewangelie opisujące Boże Narodzenia wprowadzają „tajemnicę Wcielenia i wzniosłe powołanie Matki Bożej” a opowieść o Ostatniej Wieczerzy „uwydatnia znaczenie Eucharystii”. W każdej historii ukryta jest pewna prawda, na którą warto uwrażliwiać dziecko.

Niemiecka filozof podkreśla również znaczenie wspólnego uczęszczania do kościoła, które nie jest jedynie objawem przyzwyczajenia.

„Tylko wtedy, gdy modlitwa liturgiczna jest wyrazem życia liturgicznego, naprawdę owocnie i formacyjnie przyczynia się do procesu wychowania religijnego” – zaznacza i dodaje, jak ważne jest wychowanie dziecka w Kościele, którego głębia i bogactwo objawiają się m.in. w „uroczystościach roku kościelnego, takich jak m.in. Adwent czy Boże Narodzenie”

Św. Edyta Stein przekonana jest również, że sakramenty powinny być obecne w życiu dziecka od najwcześniejszych lat. Jej zdaniem, im wcześniej dzieci zaczną regularnie przyjmować sakramenty, a zwłaszcza codzienną Eucharystię, tym silniejsze będą ich fundamenty w wierze. Podkreśla jednak, że oprócz przyjmowania sakramentów bardzo ważne jest ich zrozumienie. Ważne jest więc, aby dzieci były dobrze przygotowane do przyjmowania sakramentów i świadomie do nich podchodziły.

Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie te praktyki, które przekazujemy dzieciom, były też częścią naszego życia. W związku z tym czytanie Biblii, świadomość i uczestnictwo w liturgii Kościoła oraz czerpanie z sakramentów powinny stać się również naszym stałym pokarmem.

Źródło: National Catholic Register

« 1 »

reklama

reklama

reklama