Ukraińscy biskupi prosili władze o przyznanie im Ławry Pieczerskiej

Święty Synod Prawosławnego Kościoła Ukrainy opowiedział się za przekazaniem mu przez władze kraju Ławry Kijowsko-Pieczerskiej Zaśnięcia Matki Bożej. Mnisi patriarchatu podległego Moskwie nie chcą opuścić świątyni.

Ojcowie synodalni postanowili również powołać do życia organizację religijną „Ławra Poczajowska Zaśnięcia Matki Bożej Eparchii Tarnopolskiej PKU”, mianując jej przełożonym metropolitę tarnopolskiego i krzemienieckiego Nestora.

W sprawie Ławry Kijowskiej biskupi poparli swego zwierzchnika metropolitę Epifaniusza, który 18 bm. wystosował list do mnichów tego największego na Ukrainie prawosławnego zespołu monastycznego i do całego społeczeństwa, w którym przedstawił stanowisko PKU w sprawie przyszłości tego obiektu. Autor listu wezwał mnichów do zjednoczenia się w łonie lokalnego Prawosławnego Kościoła Ukrainy na zasadach kanonicznych, wyznaczonych przez sobór zjednoczeniowy z 15 grudnia 2018 oraz przez tomos (dekret) patriarszy o autokefalii PKU, wręczony Kościołowi 6 stycznia 2019 r.

Biskupi podkreślili, że popierają decyzję władz państwowych w sprawie wstrzymania umowy, na której podstawie struktury Patriarchatu Moskiewskiego na Ukrainie korzystały z części kompleksu Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, uważając jednocześnie za niezbędne zachowanie tam życia mniszego i nieprzerwanego sprawowania nabożeństw. Dlatego Święty Synod PKU prosi rząd o przekazanie im pomieszczeń na terenie kompleksu Ławry w celu zorganizowania tam życia mniszego, odprawiania liturgii i prowadzenia innej działalności religijnej.

Obradujący uchwalili też utworzenie w eparchii tarnopolskiej organizacji religijnej pod nazwą „Ławra Poczajowska Zaśnięcia Matki Bożej Eparchii Tarnopolskiej PKU” oraz powołali jej przełożonego z tytułem świątobliwego archimandryty metropolitę tarnopolskiego i krzemienieckiego Nestora. Ponadto w eparchiach drohobycko-samborskiej i czernihowskiej powołano do życia monastery i wyznaczono ich namiestników (przełożonych).

Jak podała Polska Agencja Prasowa, mnisi Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego odmówili opuszczenia najważniejszego kompleksu prawosławnych świątyń Ukrainy, Ławry Peczerskiej w Kijowie, co mieli uczynić w 29 marca w związku z wygaśnięciem umowy o dzierżawie zespołu. Przełożony Ławry Peczerskiej, metropolita Paweł oświadczył, że mnisi nie opuszczą klasztoru do czasu, aż sąd wyda w tej sprawie decyzję. „Trwają czynności sądowe. (…) Oni nie mają prawa wygnać braci (zakonnych), dopóki nie odbędą się wszystkie rozprawy i nie zapadnie wyrok” – powiedział, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama