Wystawa pt. "Współczesne prześladowania Chrześcijan"

Ekspozycja otwarta zostanie w marcu 2017 i będzie mieściła się obok kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Stradomskiej 6 w Krakowie.

Prezentowane na wystawie będą eksponaty przywiezione bezpośrednio z Bliskiego Wschodu, sprofanowane przez ISIS lub rekonstrukcje przedmiotów kultu chrześcijańskiego zniszczonych przez tzw. Państwo Islamskie i nie tylko. Będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat współczesnych prześladowań i sytuacji chrześcijan na świecie. Przedstawione będą także informacje o stanie wolności religijnej świata.

Obok wystawy stałej, planowane są wystawy czasowe. Pierwsza z nich to wołanie o pokój dzieci z Syrii. Zostanie zaprezentowane ok. 100 prac rysunkowych wykonanych w październiku 2016 r. przez dzieci z Aleppo, Homs i innych miast w Syrii. Prace te w dojmujący sposób przekazują nam dziecięce postrzeganie dramatu, który dokonuje się w ich ojczyźnie. Rysunki dzieci są ich apelem o pokój.

Zwiedzający będą mogli nabyć wyroby wykonane przez chrześcijan z Ziemi Świętej. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na pomoc tamtejszym wspólnotom chrześcijańskim.

W miejscu wystawy organizowane będą spotkania z gośćmi z krajów prześladowań. Planowane są również projekcje filmów przygotowywanych przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Wolą organizatorów jest aby to miejsce stało się przestrzenią dialogu, rozmowy, wspólnej modlitwy i chrześcijańskiej muzyki.

Osoby chętne do wsparcia tego projektu PKWP mogą przekazać datki: nr konta 25 1540 1287 2216 7752 4806 0001
z dopiskiem "WYSTAWA".

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao