Rekolekcje z muzyką św. Hildegardy z Bingen

Zaproszenie do wzięcia udziału w rekolekcjach ze św. Hildegardą z Bingen. To już druga edycja tego typu rekolekcji.

Skierowane są one do wszystkich  o zdolnościach wokalnych, zainteresowanych śpiewem chorału gregoriańskiego (konieczna znajomość zapisu nutowego, neumy). Prowadzić je będzie o. Błażej Matusiak, dominikanin. Połączone one będą z warsztatami muzycznymi, w czasie, których s. Suzanne Ferfoglia  uczyła będzie utworów św. Hildegardy. Z kolei Katarzyna Wiwer prowadziła będzie indywidualną emisję głosu z uczestnikami rekolekcji.

***

Dlaczego Hildegarda z Bingen?
Hildegarda z Bingen (1098-1179) święta Kościoła Katolickiego,  mistyczka, kompozytorka, od 2012 r. Doktor Kościoła Katolickiego, Średniowieczna benedyktyńska mniszka, która o kilka epok wyprzedziła czasy, w jakich przyszło jej żyć. Była nie tylko uczoną, ale również mistrzynią życia, która pokazała, w jaki sposób żyć czerpiąc z Ewangelii. Benedykt XVI mówił o niej: „Hildegarda była mniszką benedyktyńską, żyjącą w centrum niemieckiego średniowiecza. Była prawdziwą nauczycielką teologii i głęboką znawczynią nauk przyrodniczych i muzyki”.

My, Mniszki Benedyktynki,  jako duchowe córki Hildegardy z Bingen jesteśmy w sposób szczególny powołane  i zobowiązane do szerzenia  i rozpowszechniania jej dorobku w zakresie teologii jak i muzyki. Dlatego też rozpoczęte w 2015 roku dzieło pragniemy kontynuować i mamy nadzieję, że Klasztor Sióstr Benedyktynek Mniszek w  Drohiczynie stanie się stałym miejscem spotkań z muzyką św. Hildegardy z Bingen, rozpoznawalnym na mapie Polski. Benedyktynki z Drohiczyna

***

PROWADZĄCY:
o. Błażej Matusiak OP -  dominikanin, filolog klasyczny. Wikariusz polskiej parafii w Pradze. Autor książki "Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki". Przygotowuje pracę doktorską na temat traktatu "De musica" Hieronima z Moraw.

s. dr hab. Susi Ferfoglia - organistka, wykładowca Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej AM i UP JPII w Krakowie, prowadzi też klasę organów, zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kard. F. Macharskiego w Krakowie. Założycielka zespołu wokalnego "Flores Rosarum" wykonującego chorał gregoriański oraz dzieła św.Hildegardy z Bingen. Pomysłodawczyni i wykładowca studiów podyplomowych Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim JP II w Krakowie.

mgr Katarzyna Wiwer - śpiewaczka, pedagog śpiewu, animator kultury, członkini żeńskiego zespołu wokalnego Flores Rosarum, wykonującego chorał gregoriański oraz muzykę średniowieczną, w tym szczególnie kompozycje  św.Hildegardy z Bingen. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego krakowskiej Akademii Muzycznej, a obecnie słuchaczka studiów podyplomowych Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim JP II w Krakowie.

W PROGRAMIE: konferencje o św. Hildegardzie, jej duchowości i dziełach, codzienna Eucharystia, Liturgia Godzin, warsztaty – nauka utworów św. Hildegardy, indywidualna emisja głosu, dyskusje przy herbacie, moc błogosławieństw, zwiedzanie miasta, zabytków i spacery nad Bugiem.


Liczba miejsc ograniczona
Szczegóły na stronie: benedyktynki.blogspot.com

Zgłoszenia:
s. Zofia Agata Latała OSB
Tel. 85 655 71 53 lub 510103707

Klasztor Mniszek Benedyktynek
Ul. Benedyktyńska 6
17-312 Drohiczyn

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama