100-lecie urodzin śp. abp. Bronisława Dąbrowskiego

W niedzielę 11 czerwca w Grodźcu odbędą się uroczystości związane ze 100-leciem urodzin abp. Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza generalnego Episkopatu w czasach komunizmu, bliskiego współpracownika kard. Stefana Wyszyńskiego oraz kard. Józefa Glempa.

Msza św. sprawowana 11 czerwca o godz. 11:30 w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Grodźcu (w powiecie konińskim) – w miejscowości urodzenia abp. Bronisława Dąbrowskiego to jedno z wydarzeń obchodzonego roku 100-lecia jego urodzin. 

Mszy św. będzie przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering, a homilię wygłosi sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur G. Miziński.

Kolejnym punktem obchodów będą uroczystości zorganizowane 26 sierpnia 2017 r. (sobota) w Centrum Księdza Orione w Brańszczyku koło Wyszkowa. Mszy św. o godz. 16:00 będzie przewodniczył tego dnia kard. Kazimierz Nycz, metropolita archidiecezji warszawskiej. Sierpniowe uroczystości będą miały miejsce podczas jednego z turnusów wczasorekolekcji dla osób starszych i niepełnosprawnych, których inicjatorem był właśnie abp Dąbrowski.

Kolejne wydarzenie to uroczystości w Rokitnie koło Błonia, gdzie wieloletni Sekretarz Generalny Episkopatu przyjął święcenia kapłańskie. W poniedziałek, 18 września 2017 r. Mszy św. o godz. 18:00 w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Prymasów będzie przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski.

Z okazji roku jubileuszowego, z inicjatywy jednego z wychowanków Arcybiskupa, w Katedrze Warszawskiej pw. św. Jana Chrzciciela zostanie też umieszczona tablica upamiętniająca osobę i posługę Księdza Arcybiskupa.

Nad obchodami związanymi ze 100-leciem urodzin abp. Dąbrowskiego czuwa Zgromadzenie Księży Orionistów, do którego należał. Oprócz całorocznych obchodów Orioniści zbierają również świadectwa i wspomnienia o śp. Arcybiskupie. – Wszyscy Współbracia znający jakiekolwiek fakty, wydarzenia i świadectwa związane z Jego życiem, a które warto upamiętnić, proszeni są o poinformowanie mnie o nich – zachęca prowincjał ks. Krzysztof Baranowski FDP w liście skierowanym do współbraci. Przypomina w nim też, że abp Dąbrowski „wypełniając odpowiedzialne misje w kontaktach z Watykanem zawsze pamiętał o swojej konsekracji zakonnej, spotykając się ze swoim współbraćmi zakonnymi, a także wspierał swoją posługą wszystkie Zgromadzenia zakonne w Polsce”.

Abp Bronisław Dąbrowski urodził się 2 listopada 1917 roku w Grodźcu (diecezja włocławska), a zmarł 25 grudnia 1997 roku w Warszawie. W tym roku przypada zatem również 20. rocznica jego śmierci.

***

Bronisław Wacław Dąbrowski urodził się 2 listopada 1917 r. w Grodźcu koło Konina (obecnie diec. włocławska). Wychowywany przez matkę (ojciec zginął podczas wojny z bolszewikami w roku 1920) z domu rodzinnego wyniósł wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Szkołę podstawową (1924-31) ukończył w Grodźcu i Królikowie. W 1935 roku wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Księży Orionistów w Zduńskiej Woli, gdzie rozpoczął naukę w niższym seminarium duchownym, zakończoną egzaminem maturalnym. W tym czasie był zaangażowany m.in. w Sodalicji Mariańskiej. Redagował także osobisty dziennik. Tuż przed wojną przełożeni wysłali go na studia do Tortony we Włoszech, gdzie osobiście poznał św. Alojzego Orione, założyciela zgromadzenia. Po wybuchu wojny, wrócił do Polski.

W latach 1939-43 był wychowawcą chłopców w oriońskim kolegium przy ul. Barskiej w Warszawie. Jednocześnie studiował teologię w tajnym seminarium (Clandestinum Seminarium) w Warszawie. 8 grud­nia 1943 roku złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu Orionistów w Zduń­skiej Woli.

W 1944 roku wraz z grupą innych kleryków został wywieziony do obozu koncen­tracyjnego w Bittinheim koło Dachau. Na wolność wyszedł po zakończeniu wojny. 10 czerwca 1945 roku otrzymał z rąk abp. Antoniego Szlagowskiego święce­nia kapłańskie. Pracował w pa­rafii we Włocławku, następnie zajął się zorganizowaniem w Izbicy Ku­jawskiej domu opieki dla sierot wojen­nych. Po powrocie do Warszawy kierował bursą dla chłopców.

15 maja 1950 roku został mianowany dyrektorem Biura Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Oprócz tego powie­rzono mu funkcję dyrektora Wydziału Spraw Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa, otrzymał także upoważ­nienie do prowadzenia rozmów z wła­dzami państwowymi.

23 listopada 1961 roku pa­pież Jan XXIII mianował ks. Dąbrowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji warszaw­skiej. Sakrę biskupią przyjął 25 marca 1962 roku z rąk kard. Stefana Wy­szyńskiego. Siedem lat później został wy­brany sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Urząd ten pełnił do przejścia na eme­ryturę w 1993 roku. W 1982 roku pa­pież Jan Paweł II podniósł go do god­ności arcybiskupa.

W 1990 roku abp Bronisław Dąbrowski otrzymał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lu­belskiego. W ten sposób podkreślono zasługi Arcy­biskupa „dla obrony wolności Kościoła w trudnych czasach komunizmu oraz wkład, jaki włożył w rozwój nauki teo­logicznej w Polsce”. W 1993 roku otrzy­mał z rąk prezydenta RP Lecha Wałęsy Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 25 grudnia 1997 r. Pochowany został na starym cmentarzu powązkowskim w Warszawie.


Źródło: BPKEP / episkopat.pl


Zdjęcie: Grodziec, autorstwa: © Marek i Ewa Wojciechowscy / Trips over Poland, licencja: CC BY-SA 3.0

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao