Kraków: 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Uroczystą galą i koncertem Leszka Możdżera na Wawelu w Krakowie rozpocznie się w niedzielę 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Do 12 lipca eksperci z całego świata będą debatować o stanie zachowania i przyszłości światowego dziedzictwa oraz głosować nad nowymi wpisami na światową listę dziedzictwa kultury i natury.

Obrady przedstawicieli 21 państw będą prowadzone przez krakowianina, prof. Jacka Purchlę, dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury i przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Jako obserwatorzy w sesji wezmą udział delegacje pozostałych 193 państw – sygnatariuszy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. „Przedsięwzięcie to bardzo silnie odbije się na branży turystycznej; delegaci zobaczą Kraków, wpisany na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” – podkreśla prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W historii UNESCO Kraków jest miastem wyjątkowym. W 1978 roku został wpisany na tzw. Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, jako jedno z pierwszych dwunastu miejsc na świecie, obok kopalni soli w Wieliczce, katedry w Akwizgranie (Niemcy), kościołów wykutych w skale w Lalibeli (Etiopia), Parku Narodowego Nahanni (Kanada), Parku Narodowego Yellowstone (Stany Zjednoczone), Quito (Ekwador) i wysp Galápagos (Ekwador).

Na liście światowego dziedzictwa UNESCO znajduje się kilka obiektów sakralnych w Polsce. Należą do nich: drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat, kościoły drewniane południowej Małopolski, kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy oraz Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej jako zespół architektoniczno-krajobrazowy i park pielgrzymkowy – wpisane na listę jako jedyna kalwaria na świecie.

Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO odbywają się od 1977 roku. Jest to coroczne, międzyrządowe spotkanie 21 państw członków Komitetu, dotyczące stosowania w praktyce Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Podczas spotkania członkowie podejmują decyzje dotyczące wpisania nowych dóbr kultury i przyrody na listę światowego dziedzictwa. Tematem jest również przegląd i ocena ochrony dóbr już wpisanych.

Najważniejsze wydarzenia sesji będą odbywały się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Będzie to jak dotąd najdłuższy i największy kongres odbywający się w tym obiekcie. Łącznie odbędzie się tam 35 wydarzeń i kilkadziesiąt godzin obrad delegacji krajowych i poszczególnych sekcji UNESCO.

41. Sesja Komitetu Światowego to kolejne wydarzenie po Światowych Dniach Młodzieży, organizowane w Krakowie i skupiające przedstawicieli tak wielu nacji, kultur i wyznań. Kraków odwiedzą delegacje rządowe, ambasadorzy, eksperci i dziennikarze z blisko 200 krajów.

Pamiątką po Kongresie będzie inauguracja „Ogrodu nadziei” w przestrzeni Bulwaru Kurlandzkiego. To aranżacja zieleni, ogród otaczający ekspozycję czterech rzeźb z brązu francuskiej artystki żydowskiego pochodzenia Hedvy Ser, uhonorowanej w 2011 roku tytułem Artysty UNESCO na rzecz Pokoju. Po ekspozycji rzeźb w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, w 2014 roku artystka przekazała w darze miastu Kraków cykl czterech rzeźb z brązu: Rozdarcie, Eksplozja, Nadzieja, Totem. 350-kilogramowe obeliski Hedvy Ser są ważnym przesłaniem pokoju, dialogu międzykulturowego i nadziei.

Organizatorami sesji jest rząd RP, a w jego imieniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowy Instytut Dziedzictwa.

md / Kraków

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao