Gwiaździsta Procesja Różańcowa w święto Matki Bożej Różańcowej

Stowarzyszenie „Nowa Ewangelizacja” z Częstochowy wraz z Katolicką Odnową w Duchu Świętym w Polsce, po raz kolejny zaprasza do modlitwy w intencji Ojczyzny w formie Gwiaździstej Procesji Różańcowej.

Obecny rok obfituje w wydarzenia związane z postacią Maryi - 100 rocznica objawień w Fatimie; 300- lecie koronacji obrazu jasnogórskiego oraz 140 rocznica objawień w Gietrzwałdzie. W tym szczególnym czasie Stowarzyszenie „Nowa Ewangelizacja” z Częstochowy wraz z Katolicką Odnową w Duchu Świętym w Polsce, po raz kolejny inicjuje kampanię modlitewną w intencji Ojczyzny, w formie Gwiaździstej Procesji Różańcowej, zapraszając wszystkich nie tylko do udziału, ale także do jej współtworzenia.

Na Procesję wyznaczony został dzień 7 października - święto Matki Bożej Różańcowej, które przypada tuż przed dniem niejako wieńczącym wydarzenia w Fatimie – 13 października.

Pragniemy tego dnia publicznie podziękować Bogu za opiekę Maryi nad naszym narodem oraz za Jej przybycie na polską ziemię, do Gietrzwałdu w jakże trudnym okresie naszej historii. Chcemy również w modlitwie różańcowej, o którą prosiła Ona w Fatimie, powierzyć Jej wstawiennictwu wszystkie potrzeby osobiste, a zwłaszcza narodowe.

Wspólną modlitwę rozpoczniemy w Godzinie Miłosierdzia, kiedy duchowo stajemy pod krzyżem Jezusa, gdzie odnajdujemy naszą Najlepszą Matkę.

Zachęcamy do organizowania procesji na terenie parafii wykorzystując trasę, która zazwyczaj przemierzana jest w Boże Ciało; można też zainicjować jedną procesję dla całego miasta lub kilku sąsiadujących ze sobą parafii. Zwieńczeniem wspólnej modlitwy może być Eucharystia lub uroczyste odśpiewanie „Magnificat”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  www.nowaewangelizacja.pl


Małgorzata Topolska

Prezes Stowarzyszenia „Nowa Ewangelizacja"

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama