Warszawa: Dziedziniec Dialogu już 16 października

O nauce, kulturze, społeczeństwie, Kościele i mediach debatować będą uczestnicy „Dziedzińca Dialogu”, który po raz trzeci organizowany jest w Warszawie.

Rozpoczynającym się 16 października wydarzeniom towarzyszyć będzie kampania społeczna „Szanuję. Słucham” realizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

„Dziedziniec Dialogu" skierowany jest do ludzi kultury, nauki, liderów opinii i mediów. Celem jest stworzenie przestrzeni spotkania ludzi o odmiennych światopoglądach oraz reprezentujących różne wyznania czy religie. Jest też pomostem między tymi wierzącymi a niewierzącymi, którym drogie są uniwersalne wartości, niezależnie z jakich źródeł je wywodzą. Porusza aktualne i jednocześnie najbardziej dyskutowane tematy w obszarze kultury, nauki i społeczeństwa, żywo obecne w dyskusji publicznej.

W debatach warszawskiego „Dziedzińca Dialogu” biorą udział artyści, intelektualiści, naukowcy i duchowni. Spotkania odbywają się w prestiżowych miejscach, stanowiących ważne ośrodki nauki, kultury i życia publicznego stolicy Polski. Prelegenci podejmą tematy stanowiące oś sporu między wiarą i niewiarą w przestrzeni nauki, kultury i wizji społeczeństwa. W tym roku dodatkowo odbędzie się także debata specjalna z udziałem przedstawicieli Kościoła. Oprócz tego na jego program złożą się liczne wydarzenia towarzyszące.

- Podobnie jak w poprzednich edycjach, będzie to dialog różnych środowisk i światopoglądów. Chcemy w ten sposób pokazać nie tylko to, że istnieje możliwość dialogu dotykającego ważnych tematów. Chcemy także udowodnić, że ludzie potrafią ze sobą rozmawiać twórczo, merytorycznie, spokojnie i bez zbędnych emocji – podkreśla metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Z kolei dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II Michał Senk dodaje, że postępująca rewolucja technologiczna z dominacją obrazów, skróconym przekazem i skupieniem na kontrowersjach, doprowadziła do zmiany reguł debaty czy wręcz do ich zniszczenia. - W konsekwencji sfera publiczna, na której miały rozbrzmiewać wszystkie głosy, rozpadła się na wiele sfer, które przestały się ze sobą komunikować. Uniemożliwia to nie tylko rozmowę, ale i samo zadawanie poważnych pytań – mówi Michał Senk.

- „Dziedziniec Dialogu” proponuje inną drogę. Dialog powinien służyć odbudowywaniu więzi i wspólnemu poszukiwaniu prawdy. Jego źródłem nie jest przekonanie, że „każdy ma swoją rację”, ale że nikt nigdy nie widzi całej prawdy, a jedynie jej część, stąd w jej poszukiwaniu potrzebujemy innych ludzi – podkreśla dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

Cztery debaty główne

W tegorocznych wydarzeniach „Dziedzińca Dialogu” wezmą udział artyści, intelektualiści, naukowcy i duchowni. Spotkania odbędą się w miejscach stanowiących ważne ośrodki nauki, kultury i życia publicznego. W tym roku spotkania eksperckie zorganizowane będą w Centrum Nauki Kopernik, w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Domu Arcybiskupów Warszawskich oraz w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Debata naukowa toczyć się będzie wokół pasjonującego tematu: "Człowiek 2.0. Droga jednokierunkowa?", a będzie w niej mowa o duchowości o dobie nowych technologii. Uczestnicy spotkania zastanowią się, czy technologia nie stała się nową religią oraz jakie istnieją etyczne granice nauki.

Prelegentami będą: prof. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Powierniczej Wikimedia ks. prof. Józef Kloch z UKSW, b. Rzecznik Episkopatu, prof. Kazimierz Krzysztofek, profesor socjologii w Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Katarzyna Szymielewicz, prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii, a rozmowę poprowadzi Edwin Bendyk. Spotkanie odbędzie się 16 października o godz. 17.00 w Centrum Nauki Kopernik. Gościem specjalnym będzie biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski.

Debata kulturalna skupi się na temacie: "Gdzie jesteś, piękno? Między gustem, ekspresją i transcendencją". Mowa w niej będzie m.in. o granicach ekspresji artystycznej oraz o tym jakie dziś są źródła piękna i jaka jest rola Kościoła w jego odnajdywaniu.

Podczas debaty rozmawiać będą Jan Kidawa-Błoński, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, prof. Jacek Kopciński, historyk literatury, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”, dr Małgorzata Ludwisiak, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej i prof. Paweł Susid, artysta malarz, a rozmowę poprowadzi Jakub Moroz. Spotkanie odbędzie się 17 października o godz. 17.00 w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. W wydarzeniu udział weźmie bp Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

Debata o społeczeństwie weźmie za przedmiot temat: "Wiara a kryzys demokracji liberalnej". Będzie w niej mowa o miejscu religii w społeczeństwie pluralistycznym, o fundamentalnych wartościach jakie winny być obecne w państwie liberalnym oraz o granicach wpływu polityki na Kościół i Kościoła na politykę.

W roli prelegentów wystąpią: Leszek Jażdżewski, inicjator i redaktor naczelny „LIBERTÉ!”, dr Paweł Kowal, historyk w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego i dr Krzysztof Mazur, prezes Klubu Jagiellońskiego, a rozmowę poprowadzi Michał Szułdrzyński. Debata ta odbędzie się z udziałem kard. Kazimierza Nycza w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 18 października o godz. 17.00.

Z kolei debata specjalna pt. „Głos(y) Kościoła” dotyczyć będzie nie zawsze łatwego dialogu wewnątrz Kościoła. W roli prelegentów wystąpią przedstawiciele różnych nurtów obecnych w Kościele w Polsce: ks. prof. Paweł Bortkiewicz, z Wydziału Teologicznego UAM, publicysta „Naszego Dziennika”, ks. prof. Jan Andrzej Kłoczowski, dominikanin, filozof, duszpasterz akademicki, ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, Uniwersytet Gregoriański w Rzymie i ks. prof. Alfred Wierzbicki, teolog, etyk z KUL, a rozmowę poprowadzą Małgorzata Bartas-Witan i Krzysztof Skórzyński. Spotkanie odbędzie się 19 października o godz. 12.00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Wydarzenia towarzyszące

W programie „Dziedzińca Dialogu” znalazło się wiele wydarzeń towarzyszących. Interesująco zapowiada się spotkanie pt. "Prawda w mediach" organizowane 20 października w Sali Kolumnowej polskiego parlamentu. W spotkaniu organizowanym przez redakcję "Rzeczpospolitej" udział wezmą redaktorzy naczelni czołowych polskich mediów.

„Rzeczpospolita” jest również organizatorem tzw. debaty oksfordzkiej „Czy w Polsce powinno obowiązywać prawo ograniczające udział kapitału zagranicznego w mediach?”, w której dyskutować ze sobą będą studenci Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Debata odbędzie się 25 października w Auli Szkoły Głównej Handlowej.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach „Dziedzińca Dialogu” zaprasza 17 października na wykłady otwarte prof. Silvano Petrosino i ks. prof. Witolda Kaweckiego podejmujące zagadnienia prawdy i piękna w kulturze i życiu społecznym.

Kampanie społeczne

Tegorocznej edycji „Dziedzińca Dialogu” towarzyszy kampania społeczna „Szanuję. Słucham”, organizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę dialogu, a wynika z inspiracji słowami papieża zachęcającymi do szacunku dla odmienności i gotowości do dialogu.

Spoty i plakaty promujące kampanię już pojawiły się w przestrzeni miejskiej Warszawy i w internecie. Za przygotowanie kampanii odpowiada agencja marketingowa „Delikatesy&Frykasy”.

Z kolei w piątek rusza kampania internetowa "Jezus nie hejtował" organizowana przez międzynarodowy portal Aleteia.pl. Na stronach pod tym adresem oraz w mediach społecznościowych ukażą się artykuły, wywiady, grafiki i filmy przedstawiające chrześcijańskie sposoby reagowania na nienawiść i złośliwość – zarówno w internecie, jak i życiu codziennym. Autorzy będą szukać odpowiedzi na pytanie: jak budować przyjazny i uczciwy dialog, nie rezygnując z własnych przekonań. Kampania "Jezus nie hejtował" odbywać się będzie od 13 do 19 października.


Pluralizm i otwartość

Twórcy wydarzenia podkreślają, że kluczowym założeniem „Dziedzińca Dialogu” jest zapewnienie pluralizmu prezentowanych opinii. Dialog był obecny już na etapie tworzenia koncepcji wydarzenia. Zarówno tematy przewodnie, jak i wybór prelegentów, były przedmiotem konsultacji Rady Programowej „Dziedzińca Dialogu”, działającej pod auspicjami bp. Rafała Markowskiego. Ponadto sama idea wydarzenia jest mocno związana z nauczaniem Jana Pawła II: „Kto zamyka się na odmienność albo – co gorsza – próbuje tę odmienność zniszczyć, odbiera sobie możliwość zgłębienia tajemnicy ludzkiego życia”.

- Otwieranie dziedzińca dialogu nie musi być tylko zadaniem Kościoła, ale zadaniem wszystkich środowisk, wszystkich skłóconych. Korzystamy z tego sposobu rozwiązywania naszych problemów, żeby tym bardziej promować to, czego w życiu najbardziej potrzebujemy: pokoju, spokoju, harmonii i zgody – przekonuje ks. Śliwiński. Dziedziniec Dialogu to dzieło wspólne Archidiecezji Warszawskiej i samorząd Warszawy, reprezentowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Gospodarzem wydarzenia jest natomiast zawsze metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

„Dziedziniec Dialogu” to polska edycja zainaugurowanego w 2011 r. przez Benedykta XVI, a organizowanego przez Papieską Radę ds. Kultury wraz z rożnymi Kościołami lokalnymi „Dziedzińca Pogan”. Gościł on już w takich miastach jak Paryż, Barcelona, Sztokholm, Bukareszt czy Asyż. Jest to współczesny areopag spotkania z „poganami”, na wzór dawnego dziedzińca świątyni jerozolimskiej.

W poprzednich edycjach warszawski "Dziedziniec Dialogu" odbywał się m.in. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, Auditorium Maximum UW, Muzeum Narodowym, Teatrze Polskim. Wydarzeniom towarzyszyły patronaty ważnych instytucji życia społecznego w Polsce, w tym patronat Prezydenta RP.

mip, mp / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama