Bydgoszcz: Spotkania z Pismem Świętym

W środę 10 stycznia w Bydgoszczy odbędzie się kolejne spotkanie z Pismem Świętym. Cykl organizowany jest w ramach Dzieła Biblijnego Diecezji Bydgoskiej.

Spotkania odbywają się w drugie środy miesiąca o godz. 19:00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej (ul. Grodzka 18).

Przebieg spotkań ma charakter dwutorowy tzn. pierwsza część dotyczy zagadnień związanych z historią starożytnego Izraela, natomiast druga związana jest z interpretacją konkretnych tekstów biblijnych. 

Na rok akademicki 2017/2018 zaplanowano wspólne czytanie wybranych tekstów związanych z proroctwami o Mesjaszu oraz z historią narodzin i dzieciństwa Jezusa Chrystusa.

Zaproszenie jest kierowane do wszystkich, bez wyjątku na wiek i poglądy, a za systematyczny udział przewidziane jest zaświadczenie o ukończeniu kursu biblijnego.

Plan spotkań na rok 2018:

10 stycznia - A: Historia Izraela – Ilu i kim byli prokuratorzy rzymscy? B: Mędrcy ze Wschodu – prawda czy to tylko legenda?

7 lutego - A: Historia Izraela – Poncjusz Piłat – kim naprawdę był? B: Przepisy prawa i obrzezanie Jezusa.

7 marca -  A: Historia Izraela – Stronnictwa polityczne i religijne w Izraelu. B: Po co u św. Mt i Łk zostały zawarte genealogie Jezusa?

11 kwietnia - A: Historia Izraela – Powstanie żydowskie i jego upadek w 70 r. po Chr. B: Kres i początek nowego czasu – Elżbieta i Maryja.

9 maja - A: Historia Izraela – Narodziny judaizmu rabinicznego. B: Obrzęd Bar Micva a odnalezienie Jezusa w Świątyni.

13 czerwca - A: Historia Izraela – II powstanie żydowskie i jego klęska w 135 r. po Chr. B: Jakimi tytułami Ewangeliści określali Jezusa?


Źródło: diecezja.bydgoszcz.pl

Facebook/ Hieronymus Diecezja Bydgoska

« 1 »

reklama

reklama

reklama