Konferencja "Bibliodrama w ewangelizacji"

W dniach 24-25 maja 2018, w ramach Ołtarzewskich Dni Apostolstwa, odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum na temat bibliodramy i możliwości jej wykorzystania w katechezie i ewangelizacji.

Sympozjum składać się będzie z części teoretycznej - wykładów specjalistów z Polski i z zagranicy oraz z części warsztatowej - zaproszeni Goście poprowadzą 25 maja w godzinach 9.45-12.45 warsztaty otwarte dla wszystkich pragnących poznać bibliodramę jako szczególny rodzaj pracy z Pismem Świętym w grupie.

Sympozjum współorganizuje Polskie Towarzystwo Bibliodramy, a Gospodarzami będą Ojcowie Pallotyni i Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie, co zapewni uczestnikom serdeczną atmosferę i możliwość codziennego udziału we Mszy świętej. Będzie także możliwość skorzystania z noclegów i posiłków.

Zgłoszenia można dokonywać przez stronę: pallottianum.aidg.pl do dnia 18 maja 2018 roku. Szczegółowy program wydarzenia znajduje na naszej stronie oraz w załączniku.

***

"Bibliodrama, której nazwa najprawdopodobniej wywodzi się od psychodramy – nie będąc wprost metodą terapeutyczną – cały czas korzysta z jej metod i z teorii. [...] Prapoczątków bibliodramy jedni szukają w średniowiecznym teatrze jezuickim inni w ludowych misteriach religijnych, odgrywanych w okresie Wielkiego Postu. Jednak ruch bibliodramy jako formy odczytywania Pisma Św. w małej grupie (kilku lub kilkunastu osób) rozpoczął się w latach 60-tych XX wieku. Taka „interaktywna forma egzegezy biblijnej ”, jak ją wtedy nazywano, zaczęła dość szybko upowszechniać się i rozwijać zarówno na kontynencie amerykańskim jak i w Europie."

Więcej informacji na temat bibliodramy można znaleźć w opracowaniu Krystyny M. Sztuki: Bibliodrama – krótki zarys teorii.

***

Celem Polskiego Towarzystwa Bibliodramy jest wykorzystanie bibliodramy do wspierania rozwoju człowieka, rozwijanie i upowszechniania bibliodramy oraz kształcenie liderów bibliodramy.

Źródło: Beata Chrudzimska, Polskie Towarzystwo Bibliodramy

www.facebook.com / Międzynarodowe Sympozjum - Ołtarzew. Bibliodrama w ewangelizacji

bibliodrama.org

www.facebook.com / Polskie Towarzystwo Bibliodramy

« 1 »

reklama

reklama

reklama