Rekolekcje o sztuce słuchania siebie, bliźniego i Boga

„O sztuce słuchania. Jak słuchać Boga, siebie samego i bliźnich?” to rekolekcje, które w dniach 5-7 października odbędą się w jezuickim ośrodku rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach.

„Czasem aktywne i zaangażowane słuchanie wystarczy do rozwiązania problemu, poprawy relacji, poczucia bycia rozumianym. Autentyczne słuchanie jest wyrazem akceptacji i przekazywaniem miłości, może być doskonałym środkiem na poprawę relacji rodzinnych, zawodowych, lepsze rozumienie i akceptację drugiej osoby i siebie samego” – przekonują organizatorzy.

Celem rekolekcji jest wewnętrzne otwarcie i przeżycie spotkania z Bogiem i człowiekiem na głębszym poziomie duchowym. Tematyka będzie obejmować podstawy empatii i sztuki dobrego słuchania.

– Najlepiej można słuchać siebie w ciszy. Chodzi o ciszę wewnętrzną, a nie tylko brak hałasu. Kolejną pomocą w słuchaniu siebie samego jest umiejętność zachowania wobec siebie zdrowego dystansu. Dystans do swoich myśli, przeżyć, odczuć umożliwia ich dostrzeganie, zauważenie nawet tych subtelnych i delikatnych – tłumaczy dla KAI Piotr Słabek, świecki teolog i kierownik duchowy, który będzie prowadził rekolekcje.

Uczestnicy rekolekcji nauczą się systematycznie prowadzić rachunek sumienia w oparciu o dziennik myśli i uczuć.

– Słuchanie jest bliźniaczym aktem do patrzenia, jeden akt dopełnia drugi. Najlepiej patrzeć i słuchać bliźniego - tak jak patrzy i słucha nas Bóg. Bóg patrzy i słucha z miłością, nie niszczy nas swym spojrzeniem, nie łapie za słowa, nie potępia, pokłada w nas nadzieje, mimo, że niezliczone razy upadamy, widzi w nas potencjalne dobro, słyszy to co dobre, dostrzega nawet najmniejszy trud i wysiłek, dobre chęci – wyjaśnia organizator rekolekcji.

W nauce słuchania pomoże aktywne zaangażowanie oraz wiedza z psychologii komunikacji, wyrobienie umiejętności akceptacji drugiej osoby i praca nad zaufaniem.

– Synonimem słuchania Boga jest odczytywanie jego woli. Św. Ignacy w swoich Ćwiczeniach Duchownych mówił, że ich celem jest pozbycie się nieuporządkowanych przywiązań, a gdy się ich już pozbędziemy, mamy szukać woli Bożej i odnajdywać ją. Nasz własny egoizm, źle rozumiana miłość własna, zagłuszają i tłumią głos Boga. By dobrze słuchać Boga, trzeba podjąć ascezę chrześcijańską, gdyż ona przez oczyszczenie i uproszczenie naszego życia bardziej otwiera nas na głęboką relację z Bogiem i ludźmi. Nie starczy nam całego naszego ziemskiego życia, by uczyć się słuchania głosu, nieogarnionego, niewyobrażalnego, niepojętego Boga – wskazuje Piotr Słabek.

Zapisywać się można pisząc na adres: rekolekcje.czechowice@jezuici.pl, lub dzwoniąc pod nr tel.: 32 214 45 60; kom. 797 907 707.

***

Piotr Słabek; teolog, kierownik duchowy, rekolekcjonista, autor artykułów i książek z zakresu duchowości, m. in. współprowadził z o. Józefem Augustynem sesję "Świat ludzkich myśli. Aktualność przesłania Ewagriusza z Pontu i innych Ojców Pustyni".

dg / Czechowice-Dziedzice

czechowice.jezuici.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama