Wręczenie nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego

We wtorek, 27 lutego o godz. 16.00, w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie nastąpi wręczenie Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2017.

Nagrodę otrzyma prof. dr hab. Jacek Hilszczański, członek Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów. Laureat został uhonorowany m.in. za “odważną i konsekwentną obronę rozumu i naukowej wiedzy w dyskusji o ochronie Puszczy Białowieskiej”.

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego jest przyznawana za zasługi dla polskiego rolnictwa, ochrony przyrody, rozwoju wsi i kształcenia rolników. Zostanie wręczona po raz 14.


Publikujemy komunikat z posiedzenia Kapituły Nagrody:

Łowicz-Warszawa 30.10.2017 r.

KOMUNIKAT

W czasie posiedzenia Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego w Łowiczu, w rezydencji honorowego przewodniczącego Kapituły, ks. bp. seniora Alojzego Orszulika — jednomyślnie zdecydowano, że Nagrodę za rok 2017 otrzyma:

Prof. dr hab. Jacek HILSZCZAŃSKI

Członek Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów, zastępca dyrektora do spraw naukowo-badawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym oraz wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej ochrony lasów przed szkodnikami, ochrony bioróżnorodności owadów, bada rolę kornika drukarza w ekosystemach leśnych.

Kapituła doceniła m.in. Jego wkład w budowę polskiego modelu leśnictwa i polskiej myśli ochrony przyrody. Uhonorowano Pana Profesora za odważną i konsekwentną obronę rozumu i naukowej wiedzy w dyskusji na terenie Polski i w instytucjach europejskich o gospodarce leśnej i ochronie Puszczy Białowieskiej. Wysoko oceniono działalność naukową i społeczną laureata, pomagającą w kształceniu polskich leśników i budującą światową markę polskich lasów.

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego przyznawana za zasługi dla polskiego rolnictwa, ochrony przyrody, rozwoju wsi i kształcenia rolników zostanie wręczona po raz 14-ty. Dotychczas nagrodzeni byli: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, ks. prał. Bogusław Bijak, ks. bp Alojzy Orszulik, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, Józef Rottenaicher, ks. abp Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański, o. dr. Stanisław Jaromi i ks. prał. Kazimierz Kaczor. Tradycyjnie wręczenie Nagrody nastąpi w lutym 2018 roku w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.


Ks. bp Alojzy Orszulik SAC, Honorowy Przewodniczący Kapituły     

Sławomir Siwek, Przewodniczący Rady Fundacji


Źródło: episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama