IV Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego "Regula Iuris" działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych.

Tematem tegorocznego Konkursu będzie "Sakrament Eucharystii w prawie kanonicznym".

 Zgłoszenia szkoły należy dokonać do 15.11.2019 r. korzystając z jednego z poniższych sposobów:

1. Formularz zgłoszeniowy >>

2. wiadomość e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl

3. list polecony na adres Dziekanat Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54) z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

W przypadku wybrania 2 lub 3 sposobu zgłoszenia należy załączyć załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Materiały konkursowe zostaną przesłane katechetom po zgłoszeniu szkoły do udziału w konkursie.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla zwycięzców, laureatów, a także dla uczestników etapu finałowego.

Pytania można kierować pod adres: regulaiuris@uksw.edu.pl

« 1 »
Załączone: |

reklama

reklama

reklama