Konferencja w Poznaniu: Osoba ludzka, jej prawa i obowiązki

14 stycznia 2019 roku odbędzie się konferencja w Poznaniu w ramach Polonia Restituta "Osoba ludzka, jej prawa i obowiązki".

Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłania również do refleksji nad  współczesnym rozumieniem siebie samych.

Skłania on zatem do namysłu zwłaszcza nad: naszym dzisiejszym rozumieniem człowieczeństwa i jego fundamentu – niezbywalnej i nienaruszalnej godności osoby ludzkiej; żywionymi przez nas wartościami i akceptowanymi wzorcami zachowań; moralnością, jej źródłami i obowiązywalnością; wolnością i jej granicami; odpowiedzialnością „wobec” i „za” drugiego człowieka, a także nad tym, co nas łączy lub może łączyć nie tylko jako obywateli odrodzonej Polski, ale, po prostu, jako ludzi dzielących polską i europejską codzienność.

Organizatorzy konferencji „Osoba ludzka i jej prawa”, która zamyka cykl ogólnopolskich debat w ramach organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, zamierzają poddać analizie ekspertów w dziedzinie katolickiej nauki społecznej jej główny obszar badań, a jest nim człowiek. Pytają o rozumienie jego istoty oraz przynależnych mu praw i obowiązków, obecne we współczesnym nauczaniu Kościoła, a także o rozwijaną na bazie tego rozumienia ideę „nowego humanizmu”, propagowaną przez Papieża Franciszka. Ideę humanizmu charakteryzującego się: (1) więziotwórczą kulturą solidarności, (2) zdolnością do dialogu jako formy spotkania oraz (3) zdolnością do generowania spoiwogennych procesów i rozwiązań mających na celu wzrost stopnia inkluzywności europejskich społeczeństw – inkluzywności, której  ukonkretnienia znalazłyby wyraz z jednej strony w kulturze czynnego uczestnictwa w budowaniu „społeczeństwa zintegrowanego i pojednanego”, a z drugiej, w nowym porządku ekonomicznym określanym przez Franciszka mianem ekonomii społecznej.

Program konferencji znajduje się na stronie: polonia-restituta.pl >>

źródło: polonia-restituta.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao