Śp. Kard. Alfons Maria Stickler

Biogram kard. Alfonsa Marii Sticklera (1910-2007)

12 grudnia 2007 r. zmarł w Rzymie w wieku 97 lat kard. Alfons Maria Stickler, były bibliotekarz i archiwista Świętego Kościoła Rzymskiego, najstarszy członek Kolegium Kardynalskiego.

Urodził się 23 sierpnia 1910 r. w Neunkirchen w archidiecezji wiedeńskiej. 15 sierpnia 1928 r. złożył pierwsze śluby zakonne w zgromadzeniu salezjanów. Do kapłaństwa przygotowywał się w Benediktbeuern w Niemczech oraz w Turynie i Rzymie, gdzie 27 marca 1937 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

W 1940 r. ukończył prawo kanoniczne i cywilne na Uniwersytecie Laterańskim, po czym przez wiele lat wykładał prawo na Salesianum. Był dziekanem Wydziału Prawa (1953-1958) oraz rektorem (1958-1966) tej uczelni. W 1965 r., kiedy Paweł VI założył Pontificium Institutum Altioris Latinitatis, ks. Alfons Stickler został jego pierwszym przewodniczącym.

W 1971 r. został prefektem Apostolskiej Biblioteki Watykańskiej. 8 września 1983 r. Jan Paweł II mianował go probibliotekarzem Świętego Kościoła Rzymskiego i arcybiskupem tytularnym Bolseny. Rok później, 7 lipca, został również proarchiwistą Świętego Kościoła Rzymskiego. 25 maja 1985 r. Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej, a 2 lipca 1988 r. mianował bibliotekarzem i archiwistą Świętego Kościoła Rzymskiego.

Był członkiem i konsultorem wielu dykasterii Kurii Rzymskiej. Również po jego rezygnacji z pełnionych funkcji Stolica Apostolska wielokrotnie zasięgała jego opinii w wielu istotnych kwestiach.

Uroczystościom pogrzebowym w Bazylice Watykańskiej przewodniczył Benedykt XVI. «Dobrze wiedział — mówił o zmarłym kardynale Papież — że kochać Chrystusa oznacza kochać Jego Kościół, który zawsze jest święty, jak napisał w swym testamencie duchowym, 'pomimo słabości, niekiedy skandalicznej, okazywanej przez nas, jego przedstawicieli i członków, w przeszłości i obecnie'. Znał trudności i wyzwania, którym chrześcijanie muszą stawić czoło w naszej epoce, i dlatego był przekonany, że tylko prawdziwa miłość do Chrystusa może sprawić, że staną się oni bardziej odważni i wytrwali w obronie prawdy wiary katolickiej».

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao