Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Władysław Ochmański

Eutanazja nie jest alternatywą

ISBN: 978-83-7580-008-1
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2008

Wybrane fragmenty
Rozdział I - Eutanazja i jej rodzaje
Etymologia oraz ewolucja znaczenia pojęcia „eutanazja”
Pojęcie eutanazji w czasach starożytnych i w średniowieczu
Pojęcie eutanazji w czasach nowożytnych
Rozdział II - Etyka wobec eutanazji
Kryzys moralny współczesnego społeczeństwa
Kryzys etyczny medycyny klinicznej
Godność osoby ludzkiej
Chrześcijański sens cierpieniaRozdział I - Eutanazja i jej rodzaje

Termin „eutanazja” nie jest pojęciem jednoznacznym. Stąd spotykamy się z różnymi opiniami, niekiedy skrajnie różnymi, na temat dopuszczalności i godziwości stosowania eutanazji. Dla lepszego zrozumienia tego zagadnienia trzeba dokonać pewnych uściśleń.

Nie jest sprawą łatwą poprawnie i jednoznacznie zdefiniować eutanazję. Zmieszanie w ciągu wieków wielu różnych znaczeń doprowadziło do zaciemnienia tego pojęcia. Pojawiły się liczne niejasności, chwiejność poglądów, a nawet zamęt czy chaos pojęciowy. To pomieszanie znaczeniowe sprawia, że obiektywna dyskusja na temat eutanazji staje się niemożliwa, ponieważ każdy z dyskutujących inaczej rozumie sens tego pojęcia.

Precyzyjna definicja pojęcia „eutanazja” i wyraźne określenie jego znaczenia są niezbędne dla uporządkowania pola do dyskusji nad tym problemem. Może temu służyć podanie etymologii słowa, jak również przywołanie rozumienia tego pojęcia w różnych okresach historii myśli etycznej.

Etymologia oraz ewolucja znaczenia pojęcia „eutanazja”

Słowo „eutanazja” wywodzi się z języka greckiego od rzeczownika thanatos (śmierć) oraz przysłówka eu (dobrze, godnie, łagodnie). Termin „eutanazja” dosłownie znaczy dobra śmierć, śmierć szczęśliwa, śmierć spokojna czy łagodna. Ze względu na wieloznaczność określenie to można również pojmować jako pomoc osobie chorej i cierpiącej w dokonaniu samobójstwa.

Antonimem słowa eutanazja jest dystanazja — śmierć zła, śmierć w boleściach, śmierć zbyt wczesna lub zbyt późna.

Z powyższych określeń nie można wyprowadzić jednoznacznych wniosków. Dlatego należy najpierw zapoznać się z historycznym rozwojem znaczenia pojęcia „eutanazja”, aby następnie podjąć próbę stworzenia właściwej definicji.

 

dalej >>

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: eutanazja moralność etyka dzieci chorzy niepełnosprawni śmierć na życzenie starcy euthanatos wspomagane samobójstwo
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W