Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


abp Szczepan Wesoły

DOM BOGA


Cesarz Konstantyn, ogłaszając wolność wyznawania religii katolickiej, ofiarował papieżowi Sylwestrowi II pałac na Lateranie i wybudował obok Bazylikę Zbawiciela, nazywaną popularnie Bazyliką św. Jana, gdyż przy niej znajdowało się przez wieki jedyne w Rzymie Baptysterium, czyli kaplica chrzcielna. Lateran przez ponad tysiąc lat był rezydencją papieża, a bazylika do dzisiaj jest jego — jako biskupa Rzymu — katedrą. Na jej frontonie widnieje napis: „Matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata”.

Każdy kościół jest wyrazem obecności Boga w świecie. Jest świadectwem, że On chce być blisko człowieka. Jednak kościół materialny to tylko znak prawdziwej świątyni i domu Boga, który przez swojego Ducha mieszka w sercu człowieka. Wszyscy wierzący w Chrystusa są Jego świątynią i tworzą jedną Bożą budowlę, jaką jest Kościół Święty. Jak każda konstrukcja wznosi się on na fundamencie. Tym fundamentem jest sam Syn Boży, Jezus Chrystus, jednoczący się z nami w sakramentach, a zwłaszcza w sakramencie Eucharystii.

W każdej Mszy św. wspominamy imię Ojca Świętego i swojego biskupa ordynariusza. To wspomnienie jest oznaką jedności Kościoła, podobnie jak dzisiejsze święto konsekracji pierwszej bazyliki jest wyrazem łączności wszystkich kościołów ze Stolicą Apostolską.

„Gorliwość o dom Twój pożera mnie”
(Ps 69, 10)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 54 • ROK A (biały) 9 listopada 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze: ks. Piotr Kli mek. Modlitwa wiernych: Re dak cja. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 — Archiwum. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 06.08.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Rzym Stolica Apostolska Watykan Bazylika Laterańska Dom Boży cesarz Konstantyn bazylika na Lateranie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W