Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekaoabp Edward Ozorowski

MISTERIUM KRÓLESTWA BOŻEGO


Syn Boży, stając się człowiekiem, zapoczątkował na ziemi królestwo Boże, które jest sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym, a nie sprawą tego, co się je i pije (por. Rz 14, 17). Jest ono darem Boga, ale realizowanym przez ludzi. Bóg daje łaskę, a człowiek ją przyjmuje bądź odrzuca. Dlatego realizacja królestwa Bożego pozostaje misterium, które częściowo odsłania, a częściowo zakrywa działanie Boga w świecie. Jezus starał się przybliżyć tę prawdę przez przypowieści. Razem wzięte ilustrują one to, co wcześniej wypowiedział pod natchnieniem Izajasz: „Ja jestem Panem, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu” (Iz 17, 23).

Chrześcijanie na ziemi postępują według wiary, a nie dzięki widzeniu (por. 2 Kor 5, 7). Wiara zaś to tęsknota, zaufanie i nadzieja, że wypełni się to, co Pan obiecał. Królestwo Boże, przyjmowane i realizowane w wierze, spełnia pragnienia ludzkiego serca.„Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy,
wsiane, wyrasta i staje się większe od jarzyn”
(Por. Mk 4,31-32)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 30 • ROK B (zielony) 14 czerwca 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Witold Wiśniowski SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: ks. Henryk Skoczylas, michalita, Korekta: Małgorzata Nowińska. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 15.12.2008. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia kazanie rozważanie Królestwo Boże ziarnko gorczycy 11 Niedziela zwykla
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W