Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Andrzej Lubowicki

Bug - rzeka życiaKatolickie Stowarzyszenie Młodzieży rozpoczęło realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dla młodzieży pt. Bug rzeka życia — edukacja dla młodzieży, młodzież dla ekorozwoju.

Celem projektu jest wykształcenie grupy liderów że środowiska KSM, a także młodzieży zainteresowanej tą inicjatywą. W czasie projektu młodzież uczestnicząca w jego realizacji będzie nabywać umiejętności przywódczych, organizacyjnych, będzie podlegała procesowi kształcenia budzącemu myślenie twórcze i kreatywne. Projekt jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowy opis projektu, informacje na temat sposobu zgłoszenia dostępne na stronie internetowej: www.bugrzekazycia.pl lub www.ksm-drohiczyn.pl.


 

Projekt realizowany przez KSM

Temat projektu:

Bug rzeka życia — edukacja dla młodzieży,

młodzież dla ekorozwoju.

Termin realizacji: do 31 marca 2009r.

Celem projektu jest wykształcenie grupy liderów ze środowiska KSM-u, sympatyków i przyjaciół naszego stowarzyszenia a także młodzież zainteresowaną tą inicjatywą. W czasie projektu młodzież uczestnicząca w jego realizacji będzie nabywać umiejętności przywódczych, organizacyjnych, będzie podlegała procesowi kształcenia budzącemu myślenie twórcze i kreatywne. Obecny projekt jest doskonałą okazją do formacji w aspekcie organizacyjnym członków zarządów diecezjalnych i kierownictw parafialnych, młodzieży zaangażowanej w prowadzenie biur KSM- u. Uczestnicy projektu będą nabywali kompetencje do profesjonalnego organizowania i prowadzenia szkoleń. Powyższe umiejętności nabyte przez uczestniczenie w tym projekcie pomogą kształtować KSM-owiczów, którzy później swoje doświadczenie będą mogli wykorzystać w prowadzeniu naszego stowarzyszenia w diecezjach i parafiach. Z racji tej, że projekt jest ciekawy i ma charakter ogólnopolski jest on doskonałą okazją do zainteresowania naszą organizacją młodzież, która do tej pory z nami nie współpracowała.

Tematyka projektu: projekt jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego realizacja przebiega w obszarze szeroko pojętych tematów ekologicznych, kształtujących postawy poszanowania środowiska, dbania o naturalne otoczenie życia człowieka z wyakcentowaniem Katolickiej Nauki Społecznej w tym zakresie. Tematyka projektu na dzień dzisiejszy jest bardzo popularna, powszechnie uznana za ważną, łącząca się z ogólnie pozytywnym podejściem do spraw ekologicznych. W związku z powyższym daje to ogromne szanse na spowodowanie dużego zainteresowania tym projektem młodzieży, jak również uzyskania dla niego szerokiego poparcia środowiskowego.

Projekt realizowany przez nasze stowarzyszenie ma charakter ogólnopolski, Jego centrum znajduje się w biurze KSM Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim. Ponadto występują 4 biura regionalne prowadzone przez KSM: w Krakowie, Toruniu, Zielonej Górze i Sokołowie Podlaskim.

W czasie trwania projektu, uczestnicy na jakimkolwiek szczeblu nie ponoszą kosztów związanych z bezpośrednią edukacją i uczestnictwem w projekcie. W konsekwencji młodzież nie pokrywa i nie partycypuje w kosztach szkoleń, pobytu, wyżywienia, materiałów edukacyjnych.

Osoby szczególnie zainteresowane projektem i jego tematem na przestrzeni jego realizacji mogą uczestniczyć maksymalnie w 12 szkoleniach w zależności od własnych predyspozycji i chęci. Minimalny obszar zaangażowania młodego człowieka w projekt obejmuje obowiązek uczestniczenia w minimum 6 szkoleniach w czasie trwania projektu (pokrytych w 100% z budżetu projektu), za które otrzyma certyfikat. Dodatkowo w ramach projektu dla jego uczestników przewidziany jest spływ kajakowy oraz rajd rowerowy pokryty w 100 % z funduszu projektu.

Możliwość udziału w spływie i rajdzie będą mieli również inni młodzi, którzy będą jednak musieli ponieść koszty swojego w nich uczestnictwa.

Po zakończeniu projektu młodzież, chętna i zainteresowana będzie mogła kontynuować swoje zaangażowanie, dzięki umiejętnościom nabytym w projekcie, przez tworzenie przy zarządach diecezjalnych KSM — Regionalnych Centrów Inicjatyw Środowiskowych. Powstanie takich Centrów jest propozycją dla zarządów diecezjalnych KSM, umożliwiającą łatwiejsze funkcjonowanie i większą zdolność do uczestniczenia w innych projektach realizowanych przez nasze stowarzyszenie. Cały projekt jest ukierunkowany na kształcenie i edukowanie liderów (w tym przypadku na płaszczyźnie ekologicznej) wzbudzając zainteresowanie i chęć u jego uczestników na dalszą aktywność do budzenia szeroko rozumianych inicjatyw społecznych. W związku z tym młodzież uczestnicząca w projekcie nie zaciąga żadnych zobowiązań na dalszą działalność oprócz konieczności uczestniczenia w minimum 6 szkoleniach w czasie trwania projektu.

Cele końcowe projektu:

 1. Kształtowanie liderów
 2. Nabywanie umiejętności organizacyjnych
 3. Tworzenie zorganizowanego i zintegrowanego zespołu młodych ludzi
 4. Edukacja w zakresie:
  1. Zarządzanie i marketing środowiska
  2. Ekoturystyka
  3. Edukacja ekologiczna
  4. Rolnictwo ekologiczne

 5. Promocja KSM-u i kształcenie świadomości, że KSM jest organizacja otwartą i obecną w życiu społecznym i codziennym ludzi.

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież rzeka ekologia ochrona środowiska Bug KSM
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W