Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Jolanta  Kurosz

ŚWIĘTO  NIEPOKALANEGO  POCZĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY

dla  dzieci  młodszych

I.  Cele

1.  Uczeń powinien wiedzieć (znać):

2.  Uczeń powinien umieć:

3.  Spotkanie ma pomóc w religijnym przeżyciu święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz zachęcić dzieci do współpracy z Panem Bogiem w trosce o czystość serca.

II.  Środki dydaktyczne

III.  Niezbędne wiadomości - dziecko powinno:

IV.  Metoda nauczania:

V.  Przebieg spotkania:

Na początku informujemy dzieci, że dzisiejsze spotkanie będzie miało cztery etapy. Zadaniem uczniów będzie odnalezienie wspólnej myśli dla trzech pierwszych części oraz ułożenie tematu spotkania. Na tablicy zostawiamy miejsce na temat i dzielimy ją na trzy równe części (katecheta informuje dzieci, kiedy rozpoczyna się kolejny etap).


1.  Modlitwa do Ducha Św.

2.  Etap pierwszy - ćwiczenie:

Wybieramy czterech ochotników. Ustawiamy w pary. Dziecko z pierwszej pary wybiera między dwoma obrazkami. (W czasie przeprowadzanych lekcji dzieci zawsze wybierały ładny rysunek.) Dzieci w drugiej parze otrzymują po chlebie ryżowym. Każemy im skosztować. (Dziecko, które otrzymało zabrudzony chleb, nie będzie chciało jeść.) Katecheta może podpowiedzieć dziecku, które otrzymało czysty chleb, aby się podzieliło z kolegą.

Pytamy dzieci:

Rozmowa z dziećmi o czystości. Katecheta tak powinien ukierunkować rozmowę, aby uczniowie wyjaśnili, dlaczego ludzie dbają o czystość. Jak rozróżniamy rzeczy brudne od czystych? Na zakończenie rozmowy ukazujemy czystość jako wartość w każdej dziedzinie życia. Na tablicy zapisujemy w pierwszej rubryce słowo czystość.

(Dzieci, które brały udział w ćwiczeniu otrzymują po cukierku.)

3.  Etap drugi - Modlitwa Komunii św. duchowej:

Pragnę Cię przyjąć, Panie, z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka; z duchem i żarliwością świętych.

Jeżeli dzieci nie znają tej modlitwy zapoznajemy z nią. (Uczniowie otrzymują karteczki z tekstem modlitwy.) Wyjaśniamy, że każdy może ją praktykować, nawet dzieci, które nie przystąpiły do I Komunii św. Należy najpierw wzbudzić żal za grzechy, odmówić "Ojcze nasz", zjednoczyć się duchowo z ludźmi, którzy gdziekolwiek na ziemi przyjmują Pana Jezusa w Hostii. Odmówić modlitwę, podziękować i poprosić Pana Jezusa o błogosławieństwo.

Jest to wspaniała okazja, by zachęcić dzieci do codziennego odmawiania modlitwy Komunii św. duchowej, zwłaszcza podczas katechezy. Poprosić dzieci, które się przygotowują do I Komunii św., aby odmawiały tę modlitwę w czasie Mszy św., kiedy wierni przyjmują Komunię św. Będzie to ich przygotowanie do uroczystości pierwszokomunijnej.

Po modlitwie pytamy uczniów:

Na tablicy w drugiej części 2 piszemy: Maryja przyjęła Jezusa z czystością, pokorą i pobożnością.

4.  Etap trzeci - Proklamacja Ewangelii - Łk 1,26-38

Jeżeli katecheta posiada rzutnik do pisma, podczas czytania Ewangelii wyświetla dzieciom scenę ze zwiastowania.

Pytania:

Wypowiedzi uczniów ukierunkować ku czystości. Następnie wyjaśniamy znaczenie łaski pełna:

Katecheta zachęca dzieci, aby odnalazły wspólną myśl. Podsumowuje wypowiedzi uczniów:

5.  Etap czwarty - Zastosowanie:

Katecheta podsumowuje wypowiedzi dzieci.

Jeżeli wystarczy czasu można utrwalić pojęcia: pełna i czysty za pomocą szklanki, wody i atramentu:

  1. pełnia (już więcej nie można) - Nalewamy do szklanki czystą wodę. Jeżeli szklanka jest pełna to woda się przelewa. W szklance nie ma miejsca na inne rzeczy.
  2. czysty (nie ma miejsca na żaden brud) - Do szklanki z wodą wlewamy jedną kroplę atramentu. Woda już jest zanieczyszczona.

Katecheta jeszcze raz zachęca do codziennej modlitwy Komunii duchowej, do życia w stanie łaski uświęcającej. Drogą do tego jest:

6.  Podsumowanie:

Uczniowie rysują piękne serce (wklejają lub wpisują w nie modlitwę Komunii duchowej). Pod sercem piszą: Zdrowaś Maryjo łaski pełna.

Postanowienie: Codziennie będę modlił się o czyste serce.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2000-11-02Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: grzech łaska czystość Niepokalane Poczęcie Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W