Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Modlitwa za dzieci

S. Marietta Kruszewska ZSJM

Ty je broń przed złem (Dz. 765)

Ty je broń przed złem (Dz. 765) - foto
Autor/źródło: www.flickr.com/photos/episkopatnews, Daniel Ibanez/CNA


źródło: Niedziela

W prefacji mszalnej wyżej wspomnianej uroczystości Wszystkich Świętych znajdują się m.in. słowa, których podmiotem jest Pan Bóg: „Dziś pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto Jeruzalem, które jest naszą matką”. Jeruzalem — nazwa ta składa się z trzech hebrajskich słów: „ir” (miasto), „szalom” (pokój), „el” (Bóg) i oznacza: „Miasto pokoju Boga”.

Jezus, przychodząc na świat, obrał drogę podobną do tej, którą na świat przychodzi każdy człowiek. Stał się dzieckiem. Później, gdy nauczał, brał dzieci w objęcia, błogosławił je i pokazywał w ten sposób, jak należy traktować dziecko.

Dzisiaj wiemy, jak ważna jest troska o dzieci od chwili poczęcia. O ich rozwój duchowy, psychiczny i fizyczny. Jednocześnie można zauważyć wiele zagrożeń, które mogą znacznie zaburzyć ich życie. Są to zagrożenia duchowe, płynące m.in. z niewłaściwych bajek, gier, zabawek czy ideologii, będących w sprzeczności z wiarą i nauką Kościoła, oraz zagrożenia fizyczne: aborcja, zaniedbania i przemoc fizyczna czy psychiczna.

Stąd wypływa potrzeba nie tylko podjęcia wszelkich działań, by chronić dzieci przed zagrażającym im złem, ale przede wszystkim, by otoczyć je modlitwą.

Namiot miłosierdzia jest jedną z takich inicjatyw modlitewnych, mających na celu ochronę dzieci przed złem. Pomysł ten zrodził się w związku ze słowami, które św. Faustyna napisała w „Dzienniczku”:

„W pewnej chwili ujrzałam klasztor tego nowego zgromadzenia. Kiedy chodziłam i zwiedzałam wszystko, nagle ujrzałam gromadę dzieci, które na wiek więcej nie miały jak od pięciu do jedenastu lat. Kiedy mnie ujrzały, otoczyły mnie wokoło i zaczęły głośno wołać: Broń nas przed złem — i wprowadziły mnie do kaplicy, która była w tym klasztorze. Kiedy weszłam do tej kaplicy, w tej kaplicy ujrzałam Pana Jezusa umęczonego; Jezus spojrzał się łaskawie na mnie i powiedział mi, że jest przez dzieci ciężko obrażany — ty je broń przed złem. Od tej chwili modlę się za dzieci, ale czuję, że nie wystarcza sama modlitwa” (Dz. 765).

Zasady Namiotu miłosierdzia są następujące:

1. Namiot miłosierdzia, czyli modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji dzieci, ma dwa promienie: Piastunki miłosierdzia i Brygady miłosierdzia.

2. W skład Piastunek miłosierdzia wchodzą kobiety modlące się za dzieci. W skład Brygad wchodzą mężczyźni.

3. Każda osoba należąca do Piastunek miłosierdzia i Brygad miłosierdzia modli się codziennie koronką do miłosierdzia Bożego w intencji dzieci: swoich, sobie najbliższych oraz fizycznie i duchowo zagrożonych i zaniedbanych.

4. Dobrze jest, by członkowie poszerzali swoją wiedzę w zakresie chrześcijańskich zasad wychowania dzieci, nauki Kościoła oraz by, w miarę możliwości, włączali się w inicjatywy mające na celu dobro dzieci.

Jak widać z powyższych zasad, najważniejszym i jedynym zadaniem osób należących do Namiotu miłosierdzia jest modlitwa koronką za dzieci.

Koronka do miłosierdzia Bożego jest modlitwą szczególną. Została podyktowana przez samego Jezusa. I to On sam złączył z tą modlitwą wiele obietnic, i prosił, by s. Faustyna rozpowszechniała ją wśród ludzi.

Jezus powiedział m.in.: „Przez nią (Koronkę) uprosisz wszystko, jeśli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją” (Dz. 1731).

Ponieważ Namiot miłosierdzia jest inicjatywą początkującą, nie ma jeszcze wielu informacji na ten temat. Pierwsze wiadomości pojawiają się na stronie internetowej: www.zgromadzenie.faustyna.org .

Wszelkie informacje na temat Namiotu miłosierdzia można uzyskać pod numerem telefonu: 883 582 604 oraz przez kontakt mailowy: mariamarta123@wp.pl .

Zachęcam, by włączyć się w tę inicjatywę modlitwy za dzieci — one potrzebują naszego wstawiennictwa przed miłosiernym Bogiem

 

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa wychowanie dziecko dzieci modlitwa wstawiennicza Faustyna Kowalska Dzienniczek zagrożenia duchowe namiot miłosierdzia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W