Modlitwa nadziei

Fragmenty modlitewnika do Miłosierdzia Bożego - Jezu, ufam Tobie

Modlitwa nadziei

PIOTR SZWEDA MS

Modlitewnik

do Miłosierdzia Bożego
Jezu, ufam Tobie

ISBN: 978-83-60703-44-1

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2007Modlitwa nadziei

Miłosierny Boże, jestem głęboko przekonany o tym, że nad tymi, którzy Tobie zawierzyli, czuwasz ze szczególną łaskawością, iż niczego im nie zabraknie, jeśli od Ciebie będą się spodziewać wszystkiego. Składam Tobie wszystkie moje troski, potrzeby i lęki, i spoczywam w pokoju, bo Ty umocniłeś mnie w nadziei, że litujesz się nad nami i zawsze będziesz się litować. Mogą mnie ludzie pozbawić całej mej dobroci, mogą zaszkodzić mojemu honorowi, obrócić w proch moją dobrą opinię; choroba może wyczerpać wszystkie moje siły, ale nigdy nie stracę nadziei w Twoje Miłosierdzie i zachowam ją aż do ostatniego tchnienia, a wszystkie złe duchy piekielne będą kusić mnie na próżno, żeby odebrać mi nadzieję. Inni mogą szukać swojego szczęścia w bogactwie i w przyjemności, w talentach i w nauce, mogą liczyć na niewinność własnego życia, na surowość swojej pokuty, mogą polegać na jałmużnie, którą ofiarowują, mogą pokładać nadzieję w żarliwości swoich modlitw, które wznosili, ja zaś pokładam całą moją nadzieję w Twoim Miłosierdziu, Ty, który jesteś moim Bogiem i Zbawicielem, Uświęcicielem i Sędzią. Wszystkie moje słowa i modlitwy powinny ożywiać tylko nadzieję, a ja nie zostanę na wieczność potępiony, ponieważ zaufałem Miłosierdziu Bożemu. Jestem słaby i niedołężny, wiem, co wystawia na pokusę, także tych, którzy zdają się być mocno ugruntowani w cnocie; widziałem, jak upadali także ci, których uważało się za filary życia religijnego i dlatego pokładam moją nadzieję w Bożym Miłosierdziu, a na wieki nie zostanę potępiony. Wiem wreszcie, że nie mogę spodziewać się od Ciebie więcej, i że nie mogę posiadać mniej, niż się spodziewam od Ciebie. Wiem, że mi dopomożesz ograniczyć moje złe skłonności. W moich trudnościach i walkach bądź moją pomocą; niech moja słabość zatriumfuje w Twojej mocy, niech moja dusza pozostanie w pokoju. Daj mi siłę, ba, nawet heroizm, a ja kochać Cię będę bez końca. Bądź moim wszystkim, a ja chwalić Cię będę na wieki. Miłosierdzie Boże, ufam Tobie. Amen.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama