Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
Modlitewnik

Joanna Chapska

Miłosierdzie Boże - modlitewnik

ISBN: 978-83-60703-86-1

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2008

Fragmenty dostępne na naszych stronach: Koronka do Miłosierdzia Bożego / Litania do Miłosierdzia Bożego / Uwielbienie Miłosierdzia Bożego / Litania do Jezusa Miłosiernego / Czytania na święto Miłosierdzia Bożego Rok A / Czytania na święto Miłosierdzia Bożego Rok B / Czytania na święto Miłosierdzia Bożego Rok C / Litania do świętej Faustyny (krótsza) / Krótki życiorys świętej Faustyny /


Krótki życiorys

Siostra Faustyna przekazała światu wielkie orędzie Bożego Miłosierdzia oraz zachętę do całkowitego zawierzenia Stwórcy. Jej imię rozbrzmiało głośnym echem po raz pierwszy w świecie chrześcijańskim, kiedy to w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 18 kwietnia 1993 roku, na placu Świętego Piotra w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył ją do grona błogosławionych. Jej kanonizację Ojciec Święty Jan Paweł II przeprowadził siedem lat później, również w pierwszą niedzielę po Wielkanocy - 30 kwietnia 2000 roku.

Na chrzcie świętym nadano jej imię Helena. Przeszła do historii jako zakonnica, siostra Faustyna. Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu pod Turkiem (woj. łódzkie), w biednej wiejskiej rodzinie, jako trzecie z dziesięciorga dzieci Marianny i Stanisława Kowalskich. Od dzieciństwa odznaczała się umiłowaniem modlitwy, pracowitością, posłuszeństwem i wrażliwością na ludzką biedę. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata. Jako kilkunastoletnia dziewczyna opuściła rodzinny dom, aby na służbie u zamożnych rodzin w Aleksandrowie, a potem w Łodzi zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom.

Głos powołania odczuwała w swej duszy już od siódmego roku życia, ale wobec braku zgody rodziców na wstąpienie do klasztoru próbowała go w sobie zagłuszyć. Wyjawiwszy po raz pierwszy chęć wstąpienia do zakonu, natrafiła na opór ojca, wymawiającego się brakiem środków na posag.

W dziewiętnastym roku życia ponowiła swe starania wstąpienia do zakonu, a następnie za poradą warszawskiej przełożonej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podjęła na rok pracę w Ostrówku pod Wołominem, aby zarobić na skromną wyprawkę. Od zamiaru odwieść się już nie pozwoliła i w sierpniu 1925 roku zgłosiła się do zgromadzenia.

Helena rozpoczęła postulat w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia 1 sierpnia 1925 roku. Jeszcze w tym samym miesiącu chciała opuścić to zgromadzenie, gdyż wydawało jej się, że ma tam zbyt mało czasu na modlitwę - pozostała w nim jednak przez trzynaście lat.

W dwa lata później złożyła śluby zakonne i wyjechała pracować w kuchni zakładu prowadzonego przez zgromadzenie w Warszawie. Podobne prace wykonywała następnie w Wilnie, znów w Warszawie, w Kiekrzu, Płocku i Białej pod Płockiem. Pracowała wszędzie, gdzie pojawiły się nagłe braki w obsadzie dzieł prowadzonych przez zgromadzenie. Przyjęła zakonne imię Maria Faustyna (wszystkie siostry tego zgromadzenia noszą pierwsze imię Maria, dlatego najczęściej podaje się tylko drugie imię) i odtąd znana była jako siostra Faustyna.

Powiedzielibyśmy dzisiaj, że była "dyspozycyjna", zawsze gotowa do pracy, do jakiej ją bez wstępnych przygotowań wzywano. W 1933 roku złożyła w Krakowie śluby wieczyste i przeniesiona została do Wilna. Była tam ogrodniczką. Po trzech latach przeniesiono ją na krótko do Walendowa pod Warszawą, stamtąd zaś do Krakowa, gdzie najpierw pracowała w ogrodzie, a następnie jako furtianka.

Swoje życie złożyła w ofierze za grzeszników; otrzymała wiele nadzwyczajnych darów oraz misję głoszenia światu tajemnicy miłosierdzia Boga przez czyn, słowo i modlitwę. Bogactwo życia wewnętrznego i niezwykłość jej doświadczeń duchowych stanowiły poważny problem dla jej spowiedników.

Na polecenie jednego z nich, ks. Michała Sopoćki, Faustyna zaczęła prowadzić szczegółowy "Dzienniczek" swoich przeżyć. Opisywała w nim stany mistyczne, jakich doznawała, a przede wszystkim liczne wizje i objawienia.

Objawienia Faustyny rozpoczęły się 22 lutego 1931 roku w Płocku, kiedy Jezus polecił jej namalować obraz przedstawiający Jego postać z podpisem: "Jezu, ufam Tobie". Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego wykonany został w 1934 roku w Wilnie przez Eugeniusza Kazimirowskiego według wskazówek Faustyny; ukazuje on Jezusa w białej szacie z prawą ręką wzniesioną do błogosławieństwa, a lewą dotykającą szaty na piersiach, skąd wychodzą dwa promienie: czerwony - oznaczający krew odkupieńczą Zbawiciela, i blady - oznaczający wodę, symbol usprawiedliwienia dusz; podpis wyraża całkowite zawierzenie miłosierdziu Bożemu.

Kolejne polecenie Jezusa dotyczyło ustanowienia liturgicznego święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; w 1935 roku w Wilnie Jezus przekazał Faustynie treść Koronki do Bożego Miłosierdzia, a w 1937 tzw. Godzinę Miłosierdzia, czyli modlitwę w chwili swego konania - o trzeciej po południu.

Dla siostry Faustyny Najświętszy Sakrament był dowodem Bożego Miłosierdzia, komunia sakramentalna najważniejszą chwilą dnia, a Eucharystia zasadniczym źródłem zjednoczenia z Chrystusem i zarazem przejawem Jego miłości do człowieka. Faustyna uważała, że świętość polega na bezgranicznej miłości Boga, w której rodzi się pełne i ochotne akceptowanie Jego woli. Maryję uznawała za Matkę Miłosierdzia.

Siostra Faustyna miała słabe zdrowie. Była poważnie chora na gruźlicę. Dwukrotnie przebywała w szpitalu na Białym Prądniku. Gdy w połowie września 1938 roku lekarze stwierdzili, że jej stan jest beznadziejny, zabrano ją do zakonnego domu w Łagiewnikach.

Wyniszczona chorobą i różnymi cierpieniami, które znosiła jako dobrowolną ofiarę za grzeszników, w pełni dojrzała duchowo i mistycznie zjednoczona z Bogiem zmarła w Krakowie 5 października 1938 roku, mając zaledwie 33 lata. Pochowano ją w Łagiewnikach 7 października 1938 roku - w uroczystość Matki Bożej Różańcowej (był to również pierwszy piątek miesiąca). Jej wspomnienie liturgiczne przypada na 5 października. Przy klasztorze w Łagiewnikach, gdzie znajduje się grób świętej, wzniesiono Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu i poświęcił sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku.

Sława świętości życia Faustyny rośnie wraz z rozszerzaniem się nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w miarę łask wypraszanych przez jej wstawiennictwo.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zaufanie modlitwy ufność miłosierdzie Boże Faustyna Kowalska rozważania litanie Krótki życiorys świętej Faustyny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W