Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
Modlitewnik

Joanna Chapska

Miłosierdzie Boże - modlitewnik

ISBN: 978-83-60703-86-1

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2008

Fragmenty dostępne na naszych stronach: Koronka do Miłosierdzia Bożego / Litania do Miłosierdzia Bożego / Uwielbienie Miłosierdzia Bożego / Litania do Jezusa Miłosiernego / Czytania na święto Miłosierdzia Bożego Rok A / Czytania na święto Miłosierdzia Bożego Rok B / Czytania na święto Miłosierdzia Bożego Rok C / Litania do świętej Faustyny (krótsza) / Krótki życiorys świętej Faustyny /


Litania do świętej Faustyny (krótsza)

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo - módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.
Święta Faustyno - módl się za nami.
Od dziecka posłuszna Bożym pouczeniom
Przez głos Boga skierowana na drogę życia zakonnego
Oczyszczona w ogniu niezwykłych prób i doświadczeń
Bliska sercu Matki Bożej Bolesnej
Obdarzona udziałem w kielichu męki Jezusa
Wybranko Chrystusa Miłosiernego
Wzorze ufności pokładanej w Bożym miłosierdziu
Sekretarko Jezusa, przez swój "Dzienniczek" ubogacająca cały Kościół
Głosicielko najwspanialszego i największego przymiotu Boga
Powołana w przekazaniu światu nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia
Wskazująca drogę uczniom Jezusa przez swoje czyny, słowa i modlitwę
Ofiaro całopalna za nawrócenie grzeszników
Apostołko konających
Mężna w walkach z szatanem o dusze
Pokorną i ufną modlitwą oddalająca od ziemi Boże kary
Wspomożycielko uginających się pod brzemieniem krzyża
Przewodniczko powołanych do życia konsekrowanego
Nauczycielko kierowników duchowych
Nasza Orędowniczko przed tronem Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święta Faustyno.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Panie Jezu Chryste, Ty sam pouczyłeś świętą Faustynę o nieskończonym miłosierdziu Boga oraz o sposobach obfitego czerpania z tego źródła świętości i zbawienia. Ty ukazałeś również w jej życiu apostołom wszystkich czasów wzór godny naśladowania. Spraw za jej wstawiennictwem, byśmy nie tylko sami nie upadali pod ciężarem codziennego krzyża, lecz czynili wszystko, co możliwe, dla ratowania upadających. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zaufanie modlitwy ufność miłosierdzie Boże Faustyna Kowalska rozważania litanie Litania do świętej Faustyny (krótsza)
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W