Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
Modlitewnik

Joanna Chapska

Miłosierdzie Boże - modlitewnik

ISBN: 978-83-60703-86-1

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2008

Fragmenty dostępne na naszych stronach: Koronka do Miłosierdzia Bożego / Litania do Miłosierdzia Bożego / Uwielbienie Miłosierdzia Bożego / Litania do Jezusa Miłosiernego / Czytania na święto Miłosierdzia Bożego Rok A / Czytania na święto Miłosierdzia Bożego Rok B / Czytania na święto Miłosierdzia Bożego Rok C / Litania do świętej Faustyny (krótsza) / Krótki życiorys świętej Faustyny /


Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronką do Miłosierdzia Bożego można wyprosić wszystkie łaski

„Córko moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do mojego litościwego serca, one mają pierwszeństwo do mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej (...). Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny” (Dz. 1541).

Pan Jezus przypomina o wielkiej duchowej mocy koronki

„Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią, jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności miłosierdzia mojego, dla bolesnej męki Syna mojego” (Dz. 811).

Pan Jezus wzywa świętą Faustynę do nieustannego odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odma­wiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinie śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu” (Dz. 687). „Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją” (Dz. 1731).

Koronka do Miłosierdzia Bożego do odmawiania na zwykłej cząstce różańca

Na początku:

  • Ojcze nasz...
  • Zdrowaś Maryjo...
  • Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1 raz)

  • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pa­na naszego Jezusa Chrystusa / na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)

  • Dla Jego bolesnej męki / miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zaufanie modlitwy ufność miłosierdzie Boże Faustyna Kowalska rozważania koronka do Miłosierdzia Bożego litanie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W