Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Rozważanie, rozmyślanie, medytacja...
czyli modlitwa myślna

Rozmyślanie, czyli medytacja, to modlitwa, która polega przede wszystkim na poszukiwaniu woli Boga, umiłowaniu jej i odpowiedzi na tę wolę. Rozmyślanie jako modlitwa nie jest tym samym, co spisane przez kogoś "rozważanie", "medytacja" czy "rozmyślanie", zazwyczaj jednak taki spisany tekst staje się swego rodzaju podbudową rozmyślania. Takim tekstem może być: Pismo święte, zwłaszcza Ewangelia, święte obrazy, teksty liturgiczne z dnia i danego okresu liturgicznego, pisma mistrzów duchowych, dzieła z zakresu duchowości, wielka księga stworzenia oraz księga historii, karta Bożego "dzisiaj".

Rozmyślanie nad tym, co się czyta, prowadzi do przyswojenia sobie treści przez odniesienie jej do siebie samego. Tu otwiera się inna księga: księga życia. Przechodzi się od myślenia do rzeczywistości. W zależności od stopnia pokory i wiary odkrywamy dążenia, które działają w sercu, i możemy je rozeznawać. Chodzi o czynienie prawdy, by dojść do Światła: "Panie, co chcesz, abym czynił?"

Metody rozmyślania są tak zróżnicowane jak mistrzowie życia duchowego. Chrześcijanin powinien dążyć do rozmyślania w sposób regularny; w przeciwnym razie będzie podobny do trzech pierwszych rodzajów gleby z przypowieści o siewcy. Jednak metoda jest tylko przewodnikiem; ważne jest, by iść naprzód z Duchem Świętym jedyną drogą modlitwy, którą jest Jezus Chrystus.

Rozmyślanie pobudza myśl, wyobraźnię, uczucie, pragnienie. Takie uaktywnienie jest konieczne do pogłębienia pewności wiary, pobudzenia nawrócenia serca i umocnienia woli, by iść za Chrystusem. Modlitwa chrześcijańska chętnie podejmuje rozmyślanie o "misteriach Chrystusa", na przykład w lectio divina lub w różańcu. Ta forma refleksji modlitewnej ma ogromną wartość, jednak modlitwa chrześcijańska powinna zdążać jeszcze dalej: do poznania miłości Pana Jezusa, do zjednoczenia z Nim.

Por. KKK 2705-2708

Wybrane rozważania i teksty o medytacji na stronach Opoki
Teksty o medytacji
Więcej (od najnowszych wstecz): MedytacjaModlitwaModlitwa JezusowaKontemplacjaLectio Divina

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość modlitwa rozważanie medytacja rozmyślanie kontemplacja Słowo Boże lectio divina modlitwa myślna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W