Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Rozważania maryjne

ks. Tomasz Jelonek

MARYJA Z NAZARETU

Szczególnym dniem w miesiącu marcu jest uroczystość Zwiastowania, która przenosi nas do Nazaretu, gdzie towarzyszymy Maryi w Jej spotkaniu się z Wolą Bożą. Dowiaduje się Ona, że została wybrana na Matkę Mesjasza, pocznie i porodzi Syna, któremu nada imię Jezus. On będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron Jego praojca, Dawida.

Jacek Malczewski, Zwiastowanie

Maryja nie rozumie wszystkiego, ale dowiaduje się, że Duch Święty zstąpi na Nią i osłoni Ją moc Najwyższego. Z pewnością to wejście Boga w Jej życie wymaga rezygnacji z własnych planów i przemyśleń. Maryja jednak odpowiada na wezwanie Boga swoim przyzwoleniem: Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa !

Na ten moment czekało całe Niebo, ten moment stał się przełomowy w  dziejach ludzkości, oto odmieniła się sytuacja, jaka zaistniała na początku dziejów, gdy pierwsi ludzie odpowiedzieli Bogu nieposłuszeństwem. W raju nieposłuszeństwo Ewy pociągnęło za sobą nieposłuszeństwo Adama. Posłuszeństwo natomiast Maryi otwarło drogę Chrystusowi, który swym posłuszeństwem wobec Ojca dokonał odkupienia wszystkich ludzi.
Tajemnica Zwiastowania przypomina nam te podstawowe prawdy wiary i stawia nam pytanie o nasze posłuszeństwo wobec Boga. W tym czasie majowych rozważań szczególnie trzeba to pytanie rozważyć indywidualnie i społecznie, aby móc popatrzeć w oczy Maryi. To Ona pragnie zapytać nas o nasze posłuszeństwo, o naszą odpowiedź, dawaną Bogu, czy jest ona także uznaniem się za sługę Boga i przyjęciem Jego Woli, czy jest odmówieniem zgody na Boży plan naszego życia indywidualnego i społecznego.

Trzeba, abyśmy się uczyli takiej odpowiedzi, jaka po raz pierwszy wypowiedziana była w Nazarecie. Cały świat potrzebował w  okresie przygotowania się do Jubileuszu roku dwutysięcznego odtworzenia sytuacji Nazaretu, sytuacji odpowiadania się Bogu z pełnym posłuszeństwem, gdyż cały świat stoi obecnie na jakimś ogromnym zakręcie dziejowym, z  którego wyjść szczęśliwie może jedynie przez powtórzenie sytuacji Nazaretu. Dlatego franciszkanie z  Ziemi Świętej, którzy są stróżami również Nazaretu, a także kapucyni z Loreto, gdzie od wieków oddaje się cześć Maryi w Jej nazaretańskim domku, wystąpili z inicjatywą wędrowania po całym świecie podobizny Matki Bożej z Nazaretu.

Fragment pochodzi z książki:

ks. Tomasz Jelonek
Rozważania maryjne

ISBN: 978-83-7720-340-8
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2015

Przez wiele miesięcy, poprzedzających rok jubileuszowy Maryja z Nazaretu w swej przepięknej figurze wędrowała od kraju do kraju, zatrzymując się w  każdym z  nich na jeden tydzień w centralnym sanktuarium danego narodu. W maju 1999 roku przebywała w Polsce, zatrzymując się na Jasnej Górze w Częstochowie.

Ta peregrynacja była szczególnie intenzywnym wołaniem Maryi, abyśmy wszyscy upodobnili się do Niej i odpowiedzieli Bogu: Niech nam się stanie według twego słowa !

O tym wołaniu nie wolno nam zapomnieć na początku Trzeciego Tysiąclecia.

opr. ab/ab


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja Nazaret NMP zwiastowanie nabożeństwa majowe rozważania maryjne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W