Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Gary Chapman, Elisa Stanford

DROGOWSKAZY DLA DUSZY

Miłość jako sposób na życie

ISBN: 978-83-7505-415-6

wyd.: WAM 2009
Spis treści
Wstęp 7
MIŁOŚĆ JAKO NOWY SPOSÓB NA ŻYCIE
Opowieści na dobranoc 11
Ludzie, których łatwo znaleźć 13
Wysiłek miłości 16
DOBROĆ
Narzędzia pokoju 21
Specjalna dostawa 23
Postawa Chrystusa 25
W ramionach Boga 27
Mocne słowa 29
Stworzeni do dobroci 31
Nie stać bezczynnie 33
Oczy miłości 35
Bez wpływu na skutki 37
Czynić niemożliwe 39
Spełnianie marzeń 41
Nieustająca dobroć 43
CIERPLIWOŚĆ
Cierpliwa modlitwa przez całe życie 47
Cierpliwość Boga 49
Uwaga, niebezpieczeństwo! 51
Piękno pozostaje 53
Zbawienna cierpliwość 55
Plac budowy 57
Spłacanie długu 59
Zatrzymaj się 61
Dekady modlitwy 63
Czekając na głos Bożego powołania 65
Boże drogi 67
Zaakceptować czekającą nas podróż 69
PRZEBACZENIE
To wszystko, co mogę dać... 73
Przemiana serca 75
Wystarczy miłość 77
Czy jestem godzien? 79
Amen! 81
Przyjęte przeprosiny 83
Promienna radość 85
Wiem to na pewno 87
Najlepszy Sędzia 89
Pozwolić odejść przeszłości 91
Szczera więź 93
Renowacja serca 95
UPRZEJMOŚĆ
Uprzejmy Bóg 99
Bracia najmniejsi 101
Poczęstunek dla prześladowców 103
Poważne traktowanie bliźnich 105
Czas na podarunek 107
Goszcząc „aniołów” 109
Wszyscy są tutaj mile widziani 111
Zbawcza nieuprzejmość 113
Uścisk dłoni Thomasa Jeffersona 115
Pod prąd 117
Przepraszam... 119
Miłość w Chicago 121
POKORA
Pokorny Król 125
Oczy Jezusa 127
Dla dobra bliźnich 129
Schodząc z drogi 131
W drodze do Connecticut 133
Trudno zignorować 135
Mądrość dzieci 137
Radykalne posunięcie 139
Najgorszy rodzaj pychy 141
Przywódca sługą 143
Chleb pokoju 145
Groszaki 147
SZCZODROŚĆ
Współpraca z Bogiem 151
O jeden procent więcej 153
Lista modlitewna 155
Dobre dary 157
Oddać swoje życie 159
Kraj upodobania 161
Gotowość do ofiary 163
Wspólnota pełna troski 165
Zbiórka funduszy na ofiary głodu 167
Nieoszlifowane diamenty 169
Skok na miłość 171
Autostopowy przewodnik po szczodrości 173
UCZCIWOŚĆ
Żyć w prawdziwym świecie 177
Autentyk 179
Bogactwo chwały tajemnicy 181
Strefa bezplotkowa 183
Sam na sam z Bogiem 185
Zdjąć koźlą skórę 187
Prawdziwa uczciwość 189
Strumień świadomości 191
Głos Jezusa 193
Uczciwość względem Boga 194
Prawda wewnętrzna 196
Bez urazy 198
MIŁOŚĆ JAKO SPOSÓB NA ŻYCIE KA ŻDEGO DNIA
Umocnieni w Chrystusie 203
Cudowna łaska 205
„Przede wszystkim” 207
Zakończenie 209
Podziękowania 212
Literatura 213

Wstęp

Chrystus pragnie, aby Jego wyznawcy kochali się tak, jak On ich kocha: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie ( J 13, 34). Jezus stawia nam wysokie wymagania, ale zarazem daje za wzór siebie samego. Kiedy kochamy tak, jak On, ukazujemy innym miłość Boga.

W niniejszej książce wymieniłem siedem cech charakteryzujących osobę kochającą. Są nimi: dobroć, cierpliwość, zdolność przebaczania, uprzejmość, pokora, szczodrobliwość oraz uczciwość. Jestem przekonany, iż wcielając owe cechy w codzienne życie i stosując je wobec członków naszych rodzin, sąsiadów, współpracowników, a nawet ludzi zupełnie nam obcych, odzwierciedlamy miłość Chrystusa.

Zadaniem tej książeczki jest pobudzenie czytelnika do działania. Zawarte w niej rozważania mają przemówić do jego serca, tak aby ucząc się mocniej kochać bliźnich, mógł wyraźniej dostrzec miłość Boga we własnym życiu. Niniejsza książeczka stanowi zbiór krótkich tekstów ustawionych w kolejności odzwierciedlającej wymienione w pracy Miłość jako sposób na życie cechy charakteru człowieka prawdziwie kochającego. Ponadto znalazły się w niej trzy dodatkowe komentarze wstępne oraz trzy komentarze końcowe.

Pobożne teksty przeznaczone są do czytania w chwili skupienia na rozmowie z Bogiem — czy to zaraz po przebudzeniu, czy pod koniec dnia albo podczas przerwy w codziennych zajęciach. Mam nadzieję, że słowa te będą prowadzić Czytelnika ku modlitwie, dlatego też po każdym tekście zamieściłem krótką modlitwę, refl eksję bądź propozycję działania, pomyślane jako pomoc w umacnianiu więzi z Bogiem i wskazywaniu na życie przepełnione miłością.

Bóg chce, by Jego miłość objawiała się poprzez Jego wyznawców. Oby ta niewielka książeczka pozwoliła czytelnikom zbliżyć się do Boga, tak by zostali napełnieni całą Pełnią Bożą (Ef 3, 19) i odkryli radość, widząc, jak co dzień przekazują miłość swoim bliźnim.

dalej >>

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: opowiadania miłość Boża przykłady wskazówki drogowskazy pobożne teksty
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W