Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Abp Józef Kowalczyk - dobry kaznodzieja

Zdzisław Gogola OFMConv

Kazania Prymasa 2010-2014. Wstęp

Autor kazań dał nam cenny materiał źródłowy nie tylko do historii polskiego kaznodziejstwa, homiletyki ale także dla szerzej rozumianej historii.

Papieże ostatniego wieku z dużą gorliwością zabiegali o dobrą prasę katolicką i dobrą książkę. Wobec natłoku najrozmaitszych, często sprzecznych ze sobą wiadomości katolik musi zdobywać właściwy światopogląd, poznawać hierarchię wartości i nauczyć się wybierać jak upomina św. Paweł, to „co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym” (Flp 4,8). Trzeba korzystać ze wszystkich możliwych środków przepowiadania Ewangelii. Mówienie o Bogu jest właściwą kapłanowi posługą kształtującą postawy ludzkie. Bóg przemawia do człowieka w przeróżny sposób; przez okoliczności życia, przez rozmowy czy napomnienia przełożonych, przyjaciół, bliskich, przypadkowo spotkanych ludzi, przez pouczenia kapłanów, a także przez słowo drukowane.

O tym ostatnim powie publikacja Kazania Prymasa 2010-2014. Są to kazania wygłoszone przez prymasa Polski abpa Józefa Kowalczyka. Ta niekonwencjonalna licząca 972 strony książka prezentuje oryginalny XXI wieczny styl, język i problemy współczesnych czasów. Ponieważ słowo drukowane jest względnie trwałe, daje też możliwość wielokrotnego korzystania z niego, powrotu do wybranych kwestii; dlatego utrwalenie nauczania prymasowskiego w ten sposób jest decyzją uzasadnioną. Podany czytelnikowi zbiór zawiera kazania wygłoszone w okresie od 2010 do 2014 roku. Ksiądz abp Józef Kowalczyk wieloletni Nuncjusz w Polsce, następnie Prymas Polski, był kaznodzieją w wielu katedrach i kościołach; myślą i piórem przedstawiał w sposób zrozumiały dla każdego człowieka zawiłe prawdy wiary. Wygłoszone kazania to właśnie spora część apostolstwa prymasowskiego. Były one wygłaszane w duchu ut omnes unum sint; Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a ja w Tobie (J 17,21). Kazania te, jako owoc wieloletniej, ofiarnej pracy kapłańskiej stały się także dokumentem nauczania i historii Kościoła, a także znakiem epoki.

Apostolstwo słowa prymasowskiego zostało utrwalone na kartach tej publikacji jako cicha i radosna misja. Autor kazań dał nam cenny materiał źródłowy nie tylko do historii polskiego kaznodziejstwa, homiletyki ale także dla szerzej rozumianej historii. W zbiorze kazań odkrywamy współczesną i aktualną tematykę. Przypominają one tzw. „rechrystianizację” świąt i obyczajów polskich, powraca ważne zagadnienie powszechnego powołania do świętości i apostolstwa, a także wolności sumienia. Czytelnik może znaleźć odpowiedź na wiele pytań i wątpliwości, które zasiewane przez środowiska liberalne i ateistyczne nurtują umysły myślących katolików. Nie obca jest także tematyka kultury, współczesnej rodziny, chorych, czy tajemnicy cierpienia. Dużą zaletą tej publikacji jest ukazanie także życia społeczno-politycznego, religijnego w Polsce i wśród Polonii na początku XXI wieku.

Wracają do czytelnika problemy, które mimo upływu lat nie straciły na aktualności. Bóg, Kościół, Ojczyzna, Honor – to słowa ważne, którymi posługiwał się kaznodzieja, zawarte w tekstach; pozostają jako prawdziwe ślady wolnej Polski, stanowią także materiał dla refleksji ku przyszłości. Kazania cechuje spokój i harmonia; zapewne będą owocować w sercach wszystkich, którzy podejmą wysiłek zapoznania się z tekstami.

Trzeba zawsze o tym pamiętać, że godzina nauczania w życiu apostoła jest godziną modlitwy. Nie bez powodu Jezus użył słów: „Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4,19). Wiemy o tym, że nie ma gotowych dróg dochodzenia do Boga; tak kaznodzieja jak i słuchacze muszą sobie je utorować własnymi stopami. Gorliwość apostolska jest świętym szaleństwem, które wyraża się w stałej trosce o zbawienie dusz i wytrwałości, której nic nie może osłabić. Jest to bowiem odpowiedź na stanowczy rozkaz Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Słyszy się niekiedy wypowiedzi, że ewangelia jest przestarzała i nie do przyjęcia w dzisiejszych czasach. Dlatego tak ważnym jest jej przybliżanie, tłumaczenie ludziom XXI wieku jej ponadczasowych wartości.

W opracowaniu redakcyjnym zachowano pierwotne brzmienie kazań, wprowadzono jedynie nieznaczne retusze po uzgodnieniu z Autorem. Zamieszczony indeks tematyczny pozwala na szybkie odszukanie interesującego tematu. Fotografie znajdujące się na końcu publikacji obrazują niektóre osoby, miejsca, zdarzenia związane z posługą słowa ks. Prymasa.

Składam podziękowanie autorowi abp Józefowi Kowalczykowi – prymasowi Polski za powierzenie mi redakcji Kazań, sekretarzowi i kapelanowi ks. Tadeuszowi Gerlachowi CSMA oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wydania tej publikacji.


Jest to fragment książki:

Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski, Kazania Prymasa 2010-2014,
Wydawnictwo Bratni Zew
ISBN 978-83-7485-267-8

Książkę można kupić tutaj!

opr. ac/ac


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ksiądz duchowieństwo kaznodzieja homiletyka Józef Kowalczyk kazania prymas Polski abp Józef Kowalczyk
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W