Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Artur Marek Wójtowicz

WPŁYWY MASOŃSKIE NA CEREMONIĘ ENDOWMENTU

Przed kilkoma miesiącami napisałem artykuł porównujący mormonizm z masonerią. Jak jednak zdążyłem się zorientować temat ten poruszył niektórych czytelników dlatego też postanowiłem napisać jego uzupełnienie. W poprzedniej części wspominałem też nieco na temat gestykulacji i symboliki u mormonów. Teraz pragnąłbym zająć się bardziej szczegółowo problematyką ceremonii endowmentu, czyli wprowadzenia na poszczególne stopnie mormońskie. Zatem przypatrzmy się bliżej kilku przykładom.

Mormońskie "Nauki i Przymierza” podają w 124:41 treść ordynacji Kościoła Jezusa Chrytusa Świętych w Dniach Ostatnich w odniesieniu do samego Boga: "utrzymał (zagarnął) podstawę Ziemi". Symbol ten jest również używany przez Wolnomularzy. Oznak zagarnięcia, chwytania, czy też używał sam Smith. Nie jest żadną tajemnicą, że Smith miał dość szerokie Kontakty z Lożą Masońską, można zatem przypuszczać, że symbol ten również został zaczerpnięty przez niego z tego środowiska, zwłaszcza że dnia 15 marca 1842 sam stał się masonem1.

Mormoński Apostoł Heber C. Kimball, sam zauważył pararelę jaka zachodziła w gestykulacjach i symbolach, między mormonami, a masonami. W 1842 napisał w swoim dziele: "...to jest podobieństwo - Nakrycie w masonerii2. Brat Joseph zaczerpnął ją od masonów których materiał jest dewyprodukowany, ale nasze rzeczy są doskonałe " 3.

Pierwsi trzej prezydenci Kościoła Mormońskiego byli z całą pewnością członkami Loży masońskiej . Zatem nie powinien dziwić fakt, że redaktor Historii Mormońskiej Durham, Młodszy nalegał by Smith przejął ceremoniały masońskie przeszczepiając je do mormońskiej liturgii. Jak sam napisał, "Nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, że mormońska ceremonia przedstawiana przez Josepha Smitha Mormona - Masona początkowo była po prostu w małym stopniu masońska. Lecz z miesiąca na miesiąc jak on sam stawał się masonem otrzymywał bezpośrednie natchnienie od masonerii"

Osoba która choćby widziała fotografie przedstawiające świątynię w Salt Lake City może w niej zauważyć symbolikę specyficzną dla masonerii przejawiającą się np. w: "Widzącym Oku”, odwróconym pentagramie (wschodnia gwiazda), oraz symbolu "zapinanych rąk”. Wnętrze świątyni, do której mają wstęp kapłani nosi również pewne znamiona podobieństwa do stylu masonów: kwadratowy plac i wyrównany poziom.

Elementy okultysytyczne

Nie jest również żadną tajemnicą, że Smith rozkochany był w okultyźmie. Być może pozostało mu to z czasów kiedy był poszukiwaczem skarbów. W tym miejscu pozwolę sobie raz jeszcze przytoczyć słowa Durhama: "Całe dostępne świadectwo proponowane przez Josefa Smitha , którym jako prorok władał było obłąkane, magiczne, masońskie. Medaliony oraz talizmany jakich używał pracując, miał zawsze przy sobie, aż do momentu męczeństwa." Durham stara się opisać "prawdopodobnie najdziwniejszy, najwięcej (najbardziej) tajemniczy, okultystyczny czynnik, ezoterykę z wpływami masońskimi jaką przyjmował w swoim zgromadzeniu Smith4.

Poprzedni historyk Kościoła Jezusa Chrystusa... Michael Quinn zaznacza w swoim dziele, że niejaki uczeń Hugh konsekwentnie zmienił obrządki Egipskie i Gnostyckie w zgromadzeniu, demonizując paralelę, tworząc tym samym rytułały5. Quinn oświadcza dalej , że "Smith zaczerpnął elementy okultystyczne ze znanych poszukiwań kamienia”. Często też w ceremoniach posługiwał się on przyrządami z dawnych lat do rytualnej magii6. Quinn przytacza nawet szkic Talizmanu Jupitera jaki miał na sobie Smith przebywając w więzieniu Carthage w 1844 r.

 

Nie jest moim celem przekonywanie kogokolwiek, że organizacja mormońska ma swoje podstawy w mormoniźmie, lub też przejęła od niego część rytuałów pomimo, że fakty które przytoczyłem mogą być poniekąd prowokujące do tego typu stwierdzeń. Na koniec chciałbym również przytoczyć listę mormonów do których otwarcie przyznaje się masoneria amerykańska:

 

Lista Mormonów promowanych do stopni masońkich:

Joseph Smith

Przywódca i pierwszy prezydent mormonów

Joseph Smith, Sr.

Ojciec Josefa

Hyrum Smith

Brat Josefa

Samuel Smith

Brat Josefa

William Smith

Brat Josefa

Brigham Young

Drugi prezydent Mormonów

John Taylor

Trzeci prezydent Mormonów

Wilford Woodruff

Czwarty prezydent Mormonów

Lorenzo Snow

Piąty prezydent Mormonów

Sidney Rigdon

Konsutor Josefa Smitha

John C. Bennett

Asystent prezydenta

Willard Richards

Drugi konsultor Brighama Younga

Newell K. Whitney

Biskup

Heber C. Kimball

Konsultor Brighama Younga

Orson Pratt

Apostoł Mormoński

Parley P. Pratt

Apostoł Mormoński

Orson Hyde

Apostoł Mormoński

Orrin Porter Rockwell

Ochroniarz Josefa Smitha

Lyman Johnson

Apostoł Mormoński

William Law

Drugi konsultor Josefa Smitha

William Marks

Prezydent Nauvoo

Erastus Snow

Apostoł Mormoński

William Clayton

Sekretarz Josefa Smitha

Zaczerpnięto z: Bill McKeever , Masonic Influence in the Endowment Ceremony w: www.mrm.org/articles/masonic-influence.html

Źródła

1Documentary History of the Church 4:550-551.

2 Najprawdopodobniej miał tutaj na myśli koszulę z symbolami jaką noszą mormoni posiadający wyższe wtajemniczenie pod zwierzchnim okryciem.

3 No Help For the Widow's Son, 1980, s. 17.

4 No Help for the Widow's Son, 1980, s. 22.

5 Early Mormonism and the Magic World View, s. 186

6Mormonism and the Magic World View, pg. 194.


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ceremonia okultyzm symbolika masoneria Kościół Jezusa Chrytusa Świętych w Dniach Ostatnic Endowement
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W