reklama

Zwykłym językiem o niezwykłym chrześcijaństwie

Wstęp i spis treści

Zwykłym językiem o niezwykłym chrześcijaństwie

Marek Dziewiecki

Zwykłym językiem o niezwykłym chrześcijaństwie

ISBN: 978-83-60703-18-2

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2007


Spis treści
Wstęp7
Część 1
Wypaczone chrześcijaństwo11
Powody zniekształcania chrześcijaństwa12
Typowe mity na temat chrześcijaństwa 22
„Chrześcijaństwo jest podobne do innych religii” 22
„Bóg chrześcijan zsyła krzyże ludziom, których kocha”34
„Chrześcijaństwo to zbiór niepotrzebnych nakazów i zakazów”40
„Chrześcijaństwo ogranicza wolność człowieka” 50
„Chrześcijaństwo to troska o duszę człowieka po śmierci”59
„Chrześcijaństwo opiera się na wierze, a ateizm na wiedzy” 67
„Kościół katolicki boi się demokracji”73
Część 2
Prawdziwe chrześcijaństwo83
Prawdziwy Bóg 83
Bóg jest miłością 88
Bóg jest realistą 91
Bóg jest miłością nieodwołalną99
Bóg jest miłością wychowującą104
Bóg jest miłością wcieloną115
Bóg jest miłością eucharystyczną123
Bóg jest miłością cierpiącą135
Bóg jest miłością, która zmartwychwstaje140
Prawdziwy człowiek 144
Człowiek wielki i zagrożony 147
Człowiek powołany do miłości154
Człowiek, który dorasta do miłości160
Człowiek, który demaskuje mity na temat miłośc168
Człowiek, który kocha dojrzale176
Człowiek, który kocha Boga186
Człowiek, który kocha samego siebie192
Człowiek, który kocha innych ludzi 199
Człowiek, który kocha w skrajnych sytuacjach207
Człowiek, który może kochać na wieki216
Zakończenie225
Bibliografi a227

WSTĘP

Chrześcijaństwo opisywane prostym językiem Ewangelii staje się zrozumiałe i fascynujące dla wszystkich ludzi dobrej woli.

Nie sprawia nam trudności wyjaśnienie tego, co — na przykład — oznaczają słowa „chleb”, „dom” czy „droga”. Znaczenie tych słów jest dla nas oczywiste. Gdy natomiast chodzi o słowo „chrześcijaństwo”, to wyjaśnienie jego znaczenia nie jest już ani tak proste, ani tak oczywiste. Na jeszcze większe trudności napotykamy, gdy ktoś prosi nas o podanie krótkiej defi nicji chrześcijaństwa czy o przedstawienie w kilku zdaniach istoty religii chrześcijańskiej. Spełnienie takiej prośby wydaje się nam wręcz niemożliwe. Od razu stają nam przed oczyma setki stron Biblii, tysiące dokumentów Kościoła, półki wypełnione po brzegi książkami i artykułami na temat chrześcijaństwa, a także mnóstwo informacji i defi nicji, które słyszeliśmy podczas katechez, homilii czy rekolekcji.

Opisanie istoty chrześcijaństwa w sposób prosty i jednocześnie precyzyjny nie jest łatwe, ale jest z pewnością niezbędne. Potrzebne jest ono wyznawcom Chrystusa po to, by dobrze rozumieli Tego, któremu zawierzyli, oraz to, w co uwierzyli, a także po to, by w dojrzały i czytelny sposób nieśli wszystkim ludziom Dobrą Nowinę o Chrystusie. Na szczęście proste i precyzyjne opisanie chrześcijaństwa jest możliwe, skoro w słowa Chrystusa wsłuchiwali się nie tylko uczeni w Piśmie, ale także ludzie prości, a nawet analfabeci. Zrozumienie chrześcijaństwa nie wymaga ani specjalistycznej wiedzy z zakresu teologii akademickiej, ani znajomości języka abstrakcyjnych systemów teologicznych. Wymaga natomiast dobrej woli, czystego serca oraz oczu, które nie boją się widzieć rzeczywistości (por. Mt 11, 25).

Chrześcijaństwo w swej istocie to opowieść o odwiecznej miłości Boga do człowieka i o odkrywaniu tej miłości przez człowieka. To opowieść o prawdziwym Bogu, który spotyka prawdziwego człowieka. To historia miłości, która nigdy nie stanie się przeszłością. Chrześcijaństwo głosi bowiem światu Miłość, która nie jest uczuciem czy zbiorem zasad, ale Żywą Osobą! Ta Żywa Osoba każdego z nas kocha i uczy kochać. I ta Żywa Osoba pragnie, byśmy byli nieskazitelni jak gołębie, a jednocześnie sprytni jak węże (por. Mt 10, 16). To jest właśnie podstawowa prawda, jaką głosi światu chrześcijaństwo. Bez tej prawdy wszystko inne staje się niezrozumiałe. Chrześcijanie nie zawsze wyróżniają się mądrością i miłością, ale chrześcijaństwo zawsze zachwyca ludzi dobrej woli, gdyż prowadzi na spotkanie z Miłością, bez której życie człowieka nie ma sensu.

Celem tej książki jest syntetyczna prezentacja chrześcijaństwa językiem zrozumiałym dla człowieka żyjącego w kulturze ponowoczesności. Jest to język wzorowany na języku Ewangelii, na takim, jakim chrześcijaństwo zostało pierwotnie ogłoszone, i jaki jest zrozumiały dla ludzi dobrej woli we wszystkich czasach, epokach i kulturach. Chrystus mówił tak prosto, że rozumieli Go analfabeci, a jednocześnie tak precyzyjnie, że wobec logiki i trafności jego argumentacji bezradni byli faryzeusze i uczeni w Piśmie. Taki właśnie język jest najbardziej odpowiedni wtedy, gdy opisujemy historię miłości i gdy dotykamy naszych najgłębszych marzeń, pragnień oraz aspiracji.

Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelnika, składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich demaskuje zniekształcone oblicze chrześcijaństwa. Demaskowanie mitów i karykatur chrześcijaństwa jest ważne, gdyż dopóki nie zrozumiemy, czym chrześcijaństwo nie jest, dopóty nie zrozumiemy, jakie prawdy głosi ono rzeczywiście i co stanowi jego istotę. Rozdział drugi odsłania podstawowe prawdy, które Bóg objawił człowiekowi. Dotyczą one samego Boga oraz Jego miłości do człowieka. Ostatni, trzeci, rozdział ukazuje podstawowe prawdy o człowieku, który jest wielki, a jednocześnie zagrożony przez samego siebie i przez innych ludzi. Człowiek jest wielki dlatego, że może nauczyć się kochać na wzór Chrystusa i stać się kimś podobnym do Boga! Jest jednak także zagrożony, gdyż nieustannie stoi w obliczu wyboru między błogosławieństwem a przekleństwem oraz między życiem a śmiercią.

Podstawowym i najważniejszym źródłem prezentowanych w niniejszej książce treści jest Objawienie Boże, zapisane w Piśmie Świętym i strzeżone oraz przeżywane w Kościele katolickim. W bibliografi i podaję przykładowe publikacje, które mają wspólną cechę: ukazują na różne sposoby zdumiewającą głębię i moc chrześcijaństwa.

Książka ta może stanowić praktyczną pomoc w przygotowaniu do sakramentów, zwłaszcza do bierzmowania i małżeństwa, w katechezie dla młodzieży i dorosłych, w przygotowaniu konferencji i medytacji dla katolickich ruchów i grup formacyjnych, w przygotowaniu rekolekcji i misji parafi alnych, a także w formacji alumnów i kapłanów.

Adresatami tej publikacji są ci, którzy pragną lepiej poznać i zrozumieć chrześcijaństwo, a także ci, którzy świetnie już je znają i rozumieją, ale poszukują takiego języka i argumentów w jego prezentacji, by również inni ludzie mieli szansę odkryć wyjątkowość tej religii i zafascynować się miłością, której ona uczy. Niniejsza publikacja adresowana jest zarówno do księży, osób konsekrowanych i katechetów świeckich, jak też do małżonków i rodziców, do nauczycieli i pracowników mediów katolickich, do młodzieży i dorosłych, do tych, którzy chcą wypływać na głębię chrześcijańskiego sposobu życia, ale również do tych, którzy jeszcze — albo znowu! — wątpią lub wierzą, że w nic nie wierzą.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama